TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Thương binh xã hội
phản ánh tệ nạn xã hội huyện kim thành
sai phạm trong lĩnh vực bảo hiểm
Chưa nhận được tiền hỗ trợ covid dịp tết 2021 theo công văn của Tỉnh Hải Dương
Quản lý về cách ly covid