Trang chủ Sơ đồ site Góp ý
Skip navigation links
Giới thiệu
Thông tin tổng quan
Lịch sử hình thành
Thắng cảnh di tích
Tổ chức bộ máy
UBND huyện
MTTQ&Các đoàn thể
Xã, Thị Trấn
Các đơn vị sự nghiệp
Khối trường học
Tin tức, sự kiện
Tin trong Huyện
Tin trong Tỉnh
Kinh tế - Xã hội
Chiến lược, định hướng
Quy hoạch - Kế hoạch
Số liệu thống kê
Thông tin DN
Dự án đầu tư, đấu thầu
Khu, cụm doanh nghiệp
Liên kết web
kimthanh
kimthanh
kimthanh
 
Cập nhật : 2/6/2018 5:09 PM 
Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 
 

Sáng ngày 03/02/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hán - Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND và công chức địa chính- nông nghiệp- xây dựng và môi trường các xã, thị trấn.

 

Đ/c Nguyễn Văn Nghiệp – TP Tài nguyên và MT báo cáo tổng kết tại hội nghị

Năm 2017, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện và nhiều văn bản đôn đốc các xã, thị trấn về việc kiểm tra, xử lý các hộ vi phạm đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn. Đẩy mạnh  tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường.... và các văn bản hướng dẫn thi hành luật góp phần nâng cao nhận thức về công tác tài nguyên và môi trường. Quan tâm thực hiện tốt công tác GPMB cho các dự án đầu tư trên địa bàn; tiếp tục tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân tại xã Lai Vu với tổng số tiền 2,11 tỷ đồng tiền  bồi thường, hỗ trợ KCN Lai Vu. Chỉ đạo làm tốt công tác chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho 07 xã, thị trấn và quan tâm xử lý đất dôi dư, xen kẹp. Toàn huyện đã cấp được 2.385 GCN QSD đất ở, các xã Thượng Vũ, Liên Hòa, Đại Đức đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ cấp, cấp đổi GCNQSD đất dân cư­ toàn huyện đạt 90,10% (tăng 2,67 % so với năm 2016). Chỉ đạo phòng chuyên môn tổ chức hướng dẫn các trường học trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất. Hoàn thành công tác đo đạc, trích lục và  đang hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất cho các cơ sở tôn giáo hợp pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai việc đôn đốc, xử ý nhà trông coi trên đất nông nghiệp, nhà trông coi trái phép trên đất chuyển đổi, đã có 31 hộ vi phạm tự giác tháo dỡ một phần diện tích vi phạm hoặc toàn bộ công trình vi phạm tại các xã: Tuấn Hưng, Kim Khê, Kim Anh, Kim Đính, Kim Tân, Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ. Tích cực triển khai thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn giai đoạn 2016-2020. Tăng cường phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, phát hiện và bắt giữ 09 tàu vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật...

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hán - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, đồng thời chỉ ra một số những hạn chế và yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2018, đồng chí đề nghị ngành tài nguyên môi trường cần đề ra mục tiêu cụ thể để tập trung thực hiện. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phố biến pháp luật về đất đai, môi trường; thực hiện tốt công tác chuyển mục đích, đấu giá đất ở và xử lý đất dôi dư, xen kẹp để tạo nguồn thu; tiếp tục làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; cấp GCN QSD đất cho các trường học và các cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn; quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính đối với lĩnh vực TNMT góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2018./.

VP

Các tin bài khác

qcright
qcright
qcright
an
an
qcright
qcright
qcright
kimthanh
qcright
qcright
kimthanh
kimthanh
qcright
kimthanh
Video

Hà Nội

Cơ quan chủ quản:UBND Huyện Kim Thành

Địa chỉ :Thị Trấn Phú Thái - Huyện Kim Thành; Điện thoại : 03203.720.165 - Fax: 03203.720.976

Email:ubndkimthanh@haiduong.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Văn Hán - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Thành 
Lượt truy cập:64792