Trang chủ Sơ đồ site Góp ý
Skip navigation links
Giới thiệu
Thông tin tổng quan
Lịch sử hình thành
Thắng cảnh di tích
Tổ chức bộ máy
UBND huyện
MTTQ&Các đoàn thể
Xã, Thị Trấn
Các đơn vị sự nghiệp
Khối trường học
Tin tức, sự kiện
Tin trong Huyện
Tin trong Tỉnh
Kinh tế - Xã hội
Chiến lược, định hướng
Quy hoạch - Kế hoạch
Số liệu thống kê
Thông tin DN
Dự án đầu tư, đấu thầu
Khu, cụm doanh nghiệp
Liên kết web
kimthanh
kimthanh
kimthanh
 
Cập nhật : 8/30/2017 7:46 AM 
Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" 
 

Sáng ngày 29/8, BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" nhằm đánh giá những công việc đã làm được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chiến lược cán bộ cho giai đoạn tiếp theo. Dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy; ở huyện có đ/c Nguyễn Hữu Tiến, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; các đc/ trong thường trực huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, các ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo chủ chốt các địa phương trong huyện.

 

Đ/c Lê Ngọc Sang – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết tại hội nghị

Sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), đội ngũ cán bộ huyện nhà đã không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng; có những bước trưởng thành, tiến bộ về nhiều mặt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương: 100% cán bộ lãnh đạo cấp huyện có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, 15% có trình độ Thạc sỹ; trình độ Lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 47,9%. Cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã có trình độ chuyên môn Đại học, Cao đẳng chiếm 35,4%, trình độ Lý luận chính trị Trung cấp chiếm 93,3%. Trong những năm qua, BTV Huyện ủy luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác đánh giá và phân loại cán bộ. Công tác đánh giá phân loại cán bộ, công chức được thực hiện hàng năm; sau khi hết nhiệm kỳ, trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển… Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được nâng lên; nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ được cấp ủy và các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc; các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện với nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận vào công tác đánh giá cán bộ, công chức, công tác bồi dưỡng, công tác quy hoạch, công tác cán bộ các cấp và đánh giá những kết quả, khó khăn đồng thời đã đưa ra nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) trong những năm tiếp theo đó là: Chú trọng nâng cao nhận thức của cả hệ thống trính trị về công tác cán bộ; thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo bồi dưỡng cán bộ; mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong các khâu giới thiệu ứng cử; thực hiện tốt các quy định về công tác tổ chức và cán bộ; thực hiện tốt chính sách cán bộ, gắn với bố trí, sử dụng và nâng cao chất lượng cán bộ…

 

Đ/c Nguyễn Hữu Tiến – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chỉ đạo, thời gian tiếp theo các Ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị, địa phương trong huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, dựa trên quan điểm phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo; tích cực thực hiện đổi mới công tác đánh giá chất lượng cán bộ trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục quan tâm đến nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa công tác cán bộ, quy hoạch, sử dụng, đánh giá, bồi dưỡng, đào tạo để Đảng bộ bàn bạc, thảo luận tạo sự thống nhất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua tại địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên sâu sát, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh./.

Thế Mạnh

Các tin bài khác

qcright
qcright
qcright
an
an
qcright
qcright
qcright
kimthanh
qcright
qcright
kimthanh
kimthanh
qcright
kimthanh
Video

Hà Nội

Cơ quan chủ quản:UBND Huyện Kim Thành

Địa chỉ :Thị Trấn Phú Thái - Huyện Kim Thành; Điện thoại : 03203.720.165 - Fax: 03203.720.976

Email:ubndkimthanh@haiduong.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Văn Hán - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Thành 
Lượt truy cập:64792