Trang chủ Sơ đồ site Góp ý
Skip navigation links
Giới thiệu
Thông tin tổng quan
Lịch sử hình thành
Thắng cảnh di tích
Tổ chức bộ máy
UBND huyện
MTTQ&Các đoàn thể
Xã, Thị Trấn
Các đơn vị sự nghiệp
Khối trường học
Tin tức, sự kiện
Tin trong Huyện
Tin trong Tỉnh
Kinh tế - Xã hội
Chiến lược, định hướng
Quy hoạch - Kế hoạch
Số liệu thống kê
Thông tin DN
Dự án đầu tư, đấu thầu
Khu, cụm doanh nghiệp
Liên kết web
kimthanh
kimthanh
kimthanh
 
Cập nhật : 9/22/2016 9:41 AM 
Tỉnh ủy ban hành đề án nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở 

Tỉnh ủy vừa ban hành đề án số 01 về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã phường thị trấn giai đoạn 2016 - 2020...

Toàn tỉnh hiện có 265 Đảng bộ xã phường thị trấn, tương ứng với 265 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó có 227 Đảng bộ xã; 25 Đảng bộ phường và 13 Đảng bộ thị trấn với tổng số 2.858 chi bộ, 1469 thôn, khu dân cư. Tất cả 265 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đều đã triển khai thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa bước đầu đã tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính giảm bớt phiền hà cho người dân. Tuy nhiên, trên thực tế, năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở còn chưa theo kịp với yêu cầu; Nghị quyết của nhiều cấp ủy còn dập khuôn của cấp ủy cấp trên, khó vận dụng vào thực tiễn của địa phương; Hoạt động của hội đồng nhân dân ở một số xã phường thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu; Năng lực quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân ở một số nơi còn chưa bao quát hết các lĩnh vực kinh tế xã hội của địa phương; Tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội còn cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ chồng chéo... 

Sau khi chỉ rõ những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, đề án đưa ra mục tiêu đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị ở xã phường thị trấn bảo đảm tổ chức bộ máy đồng bộ tinh gọn không chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Xây dựng và sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách gắn với tinh giản biên chế; Đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền và chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Theo Haiduong.gov.vn

qcright
qcright
qcright
an
an
qcright
qcright
qcright
kimthanh
qcright
qcright
kimthanh
kimthanh
qcright
kimthanh
Video

Hà Nội

Cơ quan chủ quản:UBND Huyện Kim Thành

Địa chỉ :Thị Trấn Phú Thái - Huyện Kim Thành; Điện thoại : 03203.720.165 - Fax: 03203.720.976

Email:ubndkimthanh@haiduong.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Văn Hán - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Thành 
Lượt truy cập:64792