Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đồng Cẩm và xã Kim Đính, Kim Xuyên huyện Kim Thành

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Công văn số 510/STP-BTTP ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Sở Tư pháp Hải Dương về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

UBND huyện Kim Thành thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Đồng Cẩm và Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

UBND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

2. Tên tài sản và vị trí, giá khởi điểm đấu giá:

2.1. Xã Đồng Cẩm:

Vị trí quy hoạch Điểm dân cư thôn Phí Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành:

- Từ Lô 37 đến Lô 40, từ Lô 54 đến Lô 59, từ Lô 84 đến Lô 90, từ Lô 107 đến Lô 108 (gồm 19 lô), diện tích 1.870,0m2; Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/m2 (Mười hai triệu đồng một mét vuông);

- Từ Lô 110 đến Lô 113, (gồm 04 lô), diện tích 519,0m2; Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/m2 (Mười triệu đồng một mét vuông);

(Chi tiết vị trí, diện tích, kích thước các lô đất đấu giá theo bản vẽ quy hoạch chi tiết được UBND huyện Kim Thành phê duyệt tại Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 17/5/2010).

2.2. Xã Kim Đính:

Mặt bằng hiện trạng tại Lô đất số 05 thuộc Khu đất Nhà để máy kéo, gồm 01 lô, diện tích 163,9m2; Giá khởi điểm: 4.310.000 đồng/m2 (Bốn triệu, ba trăm mười nghìn đồng một mét vuông);

 (Chi tiết vị trí, diện tích, kích thước lô đất đấu giá theo bản vẽ quy hoạch chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 27/01/2006 của UBND tỉnh Hải Dương).

2.3. Xã Kim Xuyên

Vị trí quy hoạch điểm dân cư thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành gồm 62 lô đất ở, tổng diện tích 6.720,5m2, cụ thể:

- Từ lô A1 đến lô A4, từ lô C1 đến lô C6, gồm 10 lô, diện tích 1.092,9m2; Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/m2 (Sáu triệu đồng một mét vuông);

- Từ lô A5 đến lô A21, từ lô C7 đến lô C11, từ lô C14 đến lô C16, từ lô D1 đến lô D25, gồm 50 lô, diện tích 5.313,1 m2; Giá khởi điểm: 4.500.000 đồng/m2 (Bốn triệu, năm trăm nghìn đồng một mét vuông);

- Lô C12 và lô C13, gồm 02 lô, diện tích 314,5m2; Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/m2 (Ba triệu, năm trăm nghìn đồng một mét vuông);

 (Chi tiết vị trí, diện tích, kích thước các lô đất đấu giá theo bản vẽ quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND huyện Kim Thành).

3. Các tiêu chí để lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá như sau:

Các tổ chức đấu giá phải đảm bảo các tiêu chí:

3.1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có trụ sở làm việc riêng, có máy móc, trang thiết bị hiện đại và nhân sự đảm bảo thực hiện việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

3.2. Tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực, uy tín và có thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 05 năm trở lên.

3.3. Có phương án đấu giá cụ thể.

3.4. Thù lao dịch vụ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

3.5. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp Hải Dương công bố.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

Thời gian từ 8 giờ ngày 31/3/2020 đến 16 giờ 00 ngày 02/4/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Kim Thành tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, số điện thoại: 02203.720.155.

5. Đăng tải thông tin:

- Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện: đăng tin trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Kim Thành.

VP

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
++ THÔNG BÁO
+ Hội nông dân xã Bình Dân tổ chức thành công Đại Hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2023- 2028
+ Rèn luyện thể dục thể thao là góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
+ Huyện nhà tiếp tục tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người dân
+ Kim Thành tổ chức Hội nghị công bố chỉ số Cải cách hành chính cấp xã năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 21/3/2023
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 105
Hôm nay 221
Tháng này: 359,328
Tất cả: 3,253,897
THƯ VIỆN ẢNH