Kim Thành: Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện

Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030” được triển khai sâu, rộng trên địa bàn nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu Đề án OCOP và nhu cầu ngày càng cao của thị trường, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện có hiệu quả Nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Hỗ trợ phát triển các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và doanh nghiệp; xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng và phát triển một số sản phẩm chủ lực đạt tiêu chuẩn thương hiệu Quốc gia và xây dựng nhãn hiệu OCOP trở thành sản phẩm có thương hiệu của huyện Kim Thành.

 

Đ/c Nguyễn Văn Hán – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị tập Đề án OCOP

Giai đoạn 2019 - 2020: Phấn đấu ít nhất 1-2 chủ thể sản xuất tham gia Đề án OCOP; phấn đấu ít nhất 1 đến 2 sản phẩm lợi thế phát triển hoàn thiện thành sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn cấp huyện; ít nhất 01 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3- 4 sao cấp tỉnh

Giai đoạn 2021 - 2030: Xây dựng và phát triển một số sản phẩm truyền thống của huyện tại các xã, thị trấn. Trung bình mỗi năm phát triển thêm 1-2 sản phẩm OCOP đạt hạng 3-4 sao cấp tỉnh.

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong việc tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án OCOP trên địa bàn huyện. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án OCOP hằng năm; kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành thực hiện Đề án OCOP từ huyện đến cơ sở; thành lập Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm cấp huyện tại mỗi kỳ đánh giá. Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án OCOP trên địa bàn.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị, cơ sở sản xuất rà soát, đánh giá trực trạng và xây dựng kế hoạch sản xuất, phát triển các sản phẩm OCOP trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Tham mưu UBND huyện xác định điểm xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động của điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý, điều phối các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP tại hội chợ, triển lãm… ; cập nhập thông tin thị trường liên quan đến sản phẩm OCOP; kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP lưu thông trên thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng; vi phạm quy định về quản lý nhãn hiệu OCOP theo quy định. Hỗ trợ, tư vấn về chính sách, thông tin kết nối các nhà cung cấp, ứng dụng tiến bộ khóa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng công cụ cải tiến nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm OCOP; hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCOP.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu trong việc bố trí quỹ đất phục vụ xây dựng các điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP gắn với các điểm du lịch nông thôn. Giám sát các hoạt động liên quan đến môi trường tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các khu du lịch, dịch vụ nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan, đặc biệt là các khu vực làng nghề.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, quán triệt thực hiện Đề án OCOP, Kế hoạch của huyện; kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ thực hiện chương trình OCOP cho Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các sản phẩm hiện có, tiềm năng thế mạnh của địa phương, xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm OCOP phù hợp với lợi thế và định hướng phát triển của xã, đăng ký tham gia Đề án. Xác định sản phẩm, nhóm sản phẩm có tiềm năng thế mạnh của địa phương để tập trung chỉ đạo mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng và sản lượng..., tham gia đánh giá sản phẩm hàng năm. Quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất tập trung, đảm bảo cung ứng nguyên liệu sản phẩm OCOP trên địa bàn.

VP

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chuẩn bị tốt cho khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 202 vào ngày 22/5/2020 (19/05/2020)
- Kim Thành: triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (28/04/2020)
- UBND huyện chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới (24/04/2020)
- Học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid (21/04/2020)
- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện  (16/04/2020)
- Triển khai kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Kim Thành(19/09/2019)
- Kim Thành tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện (12/09/2019)
- Lãnh đạo UBND huyện làm việc Đoàn thanh tra sở nội vụ về công tác cán bộ(12/09/2019)
- Kim Thành: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện(19/08/2019)
- Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp bất thường vào ngày 09/8/2019(05/08/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp UBND huyện ngày 26/5/2020
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)
+ Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện tuần 20
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)
+ Kim Thành: triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 173
Hôm nay 1,307
Tháng này: 67,537
Tất cả: 601,067
THƯ VIỆN ẢNH