Chương trình Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019)

Thứ, ngày tháng

LÃNH ĐẠO UBND,

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN (Đ.c)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 02

Ngày 28/10

- Vũ Đình Tĩnh – Chủ tịch UBND huyện

Sáng: Họp Lãnh đạo UBND huyện

Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Nguyễn Văn Hán – Phó CT UBND huyện

Sáng: Họp Lãnh đạo UBND huyện;

Chiều: Giảng bài tại TT DBCT huyện

- Nguyễn Hữu Hưng – Phó CT UBND huyện

Sáng: Họp Lãnh đạo UBND huyện;

Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Nguyễn Danh Nhẫn – Phó CTHĐND huyện

Sáng: Dự họp Lãnh đạo UBND huyện

Chiều: Giám sát tại cơ sở

- Phạm Viết Tuấn – Phó CTHĐND huyện

Sáng: Dự họp Lãnh đạo UBND huyện

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

 Ngày 29/10

- Vũ Đình Tĩnh – Chủ tịch UBND huyện

Sáng: Họp tham gia vào dự thảo báo cáo trả lời ý kiến chuẩn bị TXĐT của đ/c Bí thư Huyện ủy Kim Lương

Chiều: - Chủ trì Họp Tổ biên tập lĩnh vực KT-XH

- Họp chuẩn bị nội dung chuẩn bị đối thoại của đồng chí CT. UBND huyện tại Tuấn Hưng

- Nguyễn Văn Hán – Phó CT UBND huyện

Sáng: Họp tham gia vào dự thảo báo cáo trả lời ý kiến chuẩn bị TXĐT của đ/c Bí thư Huyện ủy tại Kim Lương

Chiều: Họp Tổ biên tập lĩnh vực KT-XH

- Họp chuẩn bị nội dung chuẩn bị đối thoại của đồng chí CT. UBND huyện tại Tuấn Hưng

- Nguyễn Hữu Hưng – Phó CT UBND huyện

Sáng: Họp tham gia vào dự thảo báo cáo trả lời ý kiến chuẩn bị TXĐT của đ/c Bí thư Huyện ủy

Chiều: Họp Tổ biên tập lĩnh vực KT-XH

- Họp chuẩn bị nội dung chuẩn bị đối thoại của đồng chí CT. UBND huyện tại Tuấn Hưng

- Nguyễn Danh Nhẫn – Phó CTHĐND huyện

Sáng: Họp tham gia vào dự thảo báo cáo trả lời ý kiến chuẩn bị TXĐT của đ/c Bí thư Huyện ủy tại xã Kim Lương

Chiều: Họp Tổ biên tập lĩnh vực KT-XH

- Họp chuẩn bị nội dung chuẩn bị đối thoại của đồng chí CT. UBND huyện tại Tuấn Hưng

- Phạm Viết Tuấn – Phó CT HĐND huyện

Sáng: Họp tham gia vào dự thảo báo cáo trả lời ý kiến chuẩn bị TXĐT của đ/c Bí thư Huyện ủy tại xã Kim Lương

Chiều: Họp Tổ biên tập lĩnh vực KT-XH

- Họp chuẩn bị nội dung chuẩn bị đối thoại của đồng chí CT. UBND huyện tại Tuấn Hưng

Thứ 4

Ngày 30/10

 

- Vũ Đình Tĩnh – Chủ tịch UBND huyện

Sáng: Họp BTV Huyện ủy

Chiều: Kiểm tra sản xuất ở cơ sở

- Nguyễn Văn Hán – Phó CT UBND huyện

Sáng: Họp BTV Huyện ủy; Dự bàn giao nhà ở cho hộ nghèo tại xã Kim Khê

Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Nguyễn Hữu Hưng – Phó CT UBND huyện

Sáng: Dự Họp BTV Huyện ủy

Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Nguyễn Danh Nhẫn – Phó CTHĐND huyện

Sáng: Họp BTV Huyện ủy

Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Phạm Viết Tuấn – Phó CT HĐND huyện

Sáng: Dự họp BTV Huyện ủy

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

Ngày 31/10

- Vũ Đình Tĩnh – Chủ tịch UBND huyện

Sáng: Dư HN sơ kết 02 năm Năm Dân vận chính quyền

Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Nguyễn Văn Hán – Phó CT UBND huyện

Sáng: Dư HN sơ kết 02 năm Năm Dân vận chính quyền

Chiều: kiểm tra sản xuất ở cơ sở

- Nguyễn Hữu Hưng – Phó CT UBND huyện

Sáng: Dự HN sơ kết 02 năm Năm Dân vận chính quyền

Chiều: Họp Hội đồng kỷ luật huyện

- Nguyễn Danh Nhẫn – Phó CTHĐND huyện

Sáng: Dư HN sơ kết 02 năm Năm Dân vận chính quyền

Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Phạm Viết Tuấn – Phó CTHĐND huyện

Sáng: Dư HN sơ kết 02 năm Năm Dân vận chính quyền

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 01/11

 

 

 

 

 

 

- Vũ Đình Tĩnh – Chủ tịch UBND huyện

Sáng: Dự HN giao ban BT chi bộ nông thôn

Chiều: Họp Thường trực Huyện ủy

- Nguyễn Văn Hán – Phó CT UBND huyện

Sáng: Dự HN giao ban BT chi bộ nông thôn

Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Nguyễn Hữu Hưng – Phó CT UBND huyện

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra sản xuất ở cơ sở

- Nguyễn Danh Nhẫn – Phó CTHĐND huyện

Sáng: Dự

HN giao ban BT chi bộ nông thôn

Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Phạm Viết Tuấn – Phó CTHĐND huyện

Sáng: Dự HN giao ban BT chi bộ nông thôn

Chiều: Làm việc tại cơ quan

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020)  (29/09/2020)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/9 đến 26/9/2020 (22/09/2020)
- Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)  (08/09/2020)
- CHƯƠNG TRÌNH Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020)  (31/08/2020)
- Chương trình làm việc của Thường trực HĐND,lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/8- 29/8/2020 (24/08/2020)
- Chương trình lm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện(Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019) (22/10/2019)
- Chương trình Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019) (15/10/2019)
- Chương trình làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/10 đến 12/10/2019(08/10/2019)
- Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND huyện từ ngày 30/9 đến 05/10/2019(30/09/2019)
- Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019) (23/09/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020)
+ Giấy mời họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2020
+ Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới” trên địa bàn huyện
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/9 đến 26/9/2020
+ Huyện ủy Kim Thành triển khai lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVII
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 168
Hôm nay 219
Tháng này: 83,192
Tất cả: 794,945
THƯ VIỆN ẢNH