Hội nghị lần thứ 20, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 09/12/2019, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 20. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Kim Diện – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Vũ Đình Tĩnh – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn .

 

Đ/c Vũ Đình Tĩnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận và cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Huyện uỷ về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; kết quả thu, chi ngân sách năm 2019; kế hoạch năm 2020; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tập trung năm 2020; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ở và xử lý đất dôi dư, xen kẹp năm 2019; kế hoạch năm 2020; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy năm 2020 và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2020; dự thảo lần 1 đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả kiểm tra việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân năm 2018; kết quả thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025-2020; kết quả hoạt động của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy từ Hội nghị lần thứ 19 đến Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; xem xét xử lý kỷ luật đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy định; đồng thời quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Năm 2019, các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra GTSX nông nghiệp, thủy sản đạt 93,63% kế hoạch; GTSX công nghiệp, xây dựng đạt 101,89% kế hoạch; GTSX ngành dịch vụ đạt 100,06% kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả; tính đến ngày 31/10/2019, toàn huyện có 15 xã về đích nông thôn mới; xã Lai Vu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 18,75 tiêu chí. Công tác thu, chi ngân sách nhà nước được chú trọng, đạt nhiều kết quả. Tiến độ giải ngân các công trình do huyện đầu tư được đảm bảo. Chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục và xoá mù chữ được duy trì, phát triển. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng lên. Chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Trích quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ xây dựng 24 căn nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quán triệt, triển khai nghiêm túc. Thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, chia tách thôn và sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính. Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng. Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo quy trình và yêu cầu công tác. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Công tác dân vận, nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả. MTTQ và các đoàn thể nhân dân triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Đ/c Nguyễn Hữu Tiến –Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu, giải trình một số ý kiến của đại biểu tham gia; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại của năm 201.

Đồng chí yêu cầu, cấp ủy chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 20209, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Thực hiện tốt một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2020 huyện Kim Thành đạt chuẩn nông thôn mới và 02 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản, đất đai, bảo vệ môi trường; quản lý khai thác tốt các nguồn thu; thực hiện chi ngân sách đảm bảo đúng nguyên tắc, tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người. Thực hiện tốt công tác quản lý văn hoá, dịch vụ văn hoá, bảo tồn di tích và lễ hội; Đảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Tiếp tục học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và của huyện đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.   

 

VP

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện nhà tổng kết công tác xây dựng đảng và phong trào thi đua năm 2020 (30/01/2021)
- Tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 (14/01/2021)
- Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX thành công tốt đẹp (30/12/2020)
- KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 13 HĐND HUYỆN KHOÁ XIX, NHIỆM KỲ 2016- 2021 (28/12/2020)
- Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 (18/12/2020)
- Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ xã Kim Liên, huyện Kim Thành(02/12/2019)
- Công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành(02/12/2019)
- Kim Thành: Các xã sáp nhập tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021(02/12/2019)
- Kim Thành: Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ xã Đồng Cẩm(02/12/2019)
- Kim Thành: tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 788/ NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện(27/11/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Ứng viên đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc vận động bầu cử tại huyện Kim Thành
+ Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2021
+ Huyện nhà kiểm tra, xử lý vi 103 trường hợp không đeo khẩu trang, xử phạt 102 triệu đồng
+ Thường trực HĐND tỉnh giám sát một số khu vực bỏ phiếu của huyện Kim Thành
+ Huyện nhà tổ chức Hội nghị chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác bầu cử
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 165
Hôm nay 500
Tháng này: 98,583
Tất cả: 1,287,378
THƯ VIỆN ẢNH