Kim Thành: Công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực văn hóa tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

Ngày 20/4/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết và Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ, không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện thuộc lĩnh vực văn hóa, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính bổ sung: 16 thủ tục hành chính, gồm 09 thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở; 01 thủ tục thuộc lĩnh vực thư viện; 06 thủ tục thuộc lĩnh vực gia đình:

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

2

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

3

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

4

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

5

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

6

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

7

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

8

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

9

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện

II

LĨNH VỰC THƯ VIỆN

1

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

III

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

2

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

3

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

4

Thủ tục cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

5

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

6

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ: 16 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực gia đình đã được UBND huyện Kim Thành công bố tại Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 12/3/2019:

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

2

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

3

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

4

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

5

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

6

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

7

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

8

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

9

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

II

LĨNH VỰC THƯ VIỆN

1

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

III

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND huyện cấp)

2

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND huyện cấp)

3

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND huyện cấp)

4

Thủ tục cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND huyện cấp)

5

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND huyện cấp)

6

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  (do UBND huyện cấp)

VP

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn không thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện  (24/04/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 30/10/2020
+ Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước huyện Kim Thành năm 2020; Quý I, 6 tháng và 9 tháng năm 2020
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND huyện từ ngày 26/10 đến 01/11/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND huyện từ ngày 19/10 - 25/10/2020
+ Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông kể từ ngày 01/11/2020 đến 31/3/2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 242
Hôm nay 938
Tháng này: 91,600
Tất cả: 832,911
THƯ VIỆN ẢNH