Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện tuần 20

Lãnh đạo UBND huyện tổ chức phiên họp để xem xét và cho ý kiến vào một số nội dung sau:

I. Thành phần mời:

- Đ/c Vũ Đình Tĩnh – Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện

- Các đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Đ/c Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện

- Đ/c Nguyễn Đình Huấn - Phó Chánh Văn phòng

- Chuyên viên biên tập VP HU, HĐND và UBND huyện

II. Thời gian, địa điểm: 14 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2020 (Thứ 5), tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

III. Nội dung:

1. Báo cáo kết quả khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng điểm dân cư mới thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ (15 bộ tài liệu)

* Đơn vị báo cáo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Khánh Hòa- VN

* Thời gian: từ 14 giờ đến 15 giờ

* Mời dự: Trưởng các ngành: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Kỳ, Công chức Địa chính xã (Chủ tịch UBND xã thôn báo mời

- Chủ dự án: Giám đốc Công ty TNHH Khánh Hòa - VN, Đơn vị Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch (Giám đốc Công ty thông báo mời)

- Lãnh đạo Văn phòng theo dõi lĩnh vực

2. Báo cáo Tờ trình xin chủ trương thuê đất lập dự án bến bãi vật liệu xây dựng và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; xây dựng cơ sở sản xuất, gia công kết cấu thép và cho thuê nhà xưởng Thành Đông của Công ty Cổ phần TMDV Thành Đông tại xã Kim Liên  (15 bộ tài liệu)

* Đơn vị báo cáo: Phòng Tài chính – Kế hoạch

* Thời gian: từ 15 giờ đến 16 giờ

* Mời dự: Trưởng các ngành: Tài chính – Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chi Cục thuế Khu vực Kim Môn; Hạt quản lý đê

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức địa chính, xây dựng – nông nghiệp và MT xã Kim Liên (Chủ tịch UBND xã mời giúp)

- Chủ dự án: Giám đốc Công ty CPTMDV Thành Đông (Do Phòng TC – KH thông báo mời)

- Đơn vị tư vấn thiết kế, lập quy hoạch (Do Chủ dự án thông báo mời, yêu cầu chuẩn bị file trình chiếu).

- Lãnh đạo Văn phòng theo dõi lĩnh vực

2.  Giao ban nội bộ Lãnh đạo UBND huyện

* Thời gian: từ 16 giờ đến .......

* Giao cho các cơ quan chủ trì, tham mưu báo cáo chuẩn bị tài liệu bằng văn bản gửi trước cho các đại biểu tham dự cuộc họp (Qua Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện) chậm nhất ngày 12/5/2020.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giấy mời họp UBND huyện ngày 26/5/2020  (21/05/2020)
- Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 23/4/2020(16/04/2020)
- Giấy mời họp UBND huyện thường kỳ tháng 3/2020(23/03/2020)
- Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 16/3/2020(12/03/2020)
- Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 12/3/2020(10/03/2020)
- Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 09/3/2020(04/03/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo kết quả Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Kim Thành năm 2020
+ Giấy mời họp UBND huyện ngày 26/5/2020
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)
+ Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện tuần 20
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 51
Hôm nay 172
Tháng này: 22,182
Tất cả: 612,354
THƯ VIỆN ẢNH