Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện dự Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

ng ngày 14/5/2020, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Kim Diện – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Đình Tĩnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy khối Dân Đảng, khối Chính quyền, Tổ hướng dẫn của Huyện ủy và 27 đảng viên của chi bộ Văn phòng.


Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập ngày 19/02/2019 sau khi thực hiện hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND&UBND huyện, với vị trí, vai trò là chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban chi ủy, các đ/c Đảng viên. Tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền có nhiều đổi mới. Công tác thẩm định, thẩm tra văn bản, thông tin, tổng hợp được quan tâm thực hiện tốt. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm; triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu và các điều kiện phục vụ các Hội nghị, cuộc họp của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, văn thư, lưu trữ, quản trị mạng. Duy trì có hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả huyện. Công tác nội chính, tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ quan; phối hợp với lãnh đạo cơ quan chỉ đạo duy trì, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên một cách thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh công sở được đẩy mạnh; hoạt động của công đoàn có tiến bộ. Năm 2019 Chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được BTV Huyện ủy khen thưởng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 37% đảng viên HTXSNV được cấp trên biểu dương, khen thưởng; cơ quan duy trì, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Diện – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, xứng đáng là cơ quan tham mưu, phục vụ đắc lực cho cấp ủy, chính quyền huyện. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới của Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND đồng chí yêu cầu Chi bộ cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chức năng nhiệm vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và cơ sở tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả chương trình làm việc toàn khóa, định kỳ và một số nhiệm vụ phát sinh. Phối hợp tham mưu cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV thành các chương trình, đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Quan tâm chăm lo đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác động viên về vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan yên tâm phấn khởi công tác. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng, triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm chỉ đạo hoạt động của Công đoàn, xây dựng nếp sống văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa.

 

Ban chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội bầu 5 đồng chí vào Ban chi ủy khóa I, bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Kim Thành khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

VP

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đồng chí Nguyễn Kim Diện – TUV, Bí thư Huyện ủy tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Kim Anh (03/12/2020)
- Đồng chí Nguyễn Văn Hán – Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với lãnh đạo một số phòng chuyên môn (25/11/2020)
- Lãnh đạo huyện thăm chúc mừng ngành thanh tra, Chữ thập đỏ nhân ngày truyền thống (23/11/2020)
- UBND huyện họp thường kỳ tháng 11/2020 (20/11/2020)
- Lãnh đạo huyện thăm chúc mừng nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam(20/11/1982-20/11/2020) (20/11/2020)
- Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020-2025(08/05/2020)
- Lãnh đạo UBND huyện họp tuần 18(24/04/2020)
- Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm tặng quà một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19(22/04/2020)
- Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương(22/04/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)
+ Thông báo kết quả hội nghị liên tịch chuấn bị tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)
+ GIẤY MỜI Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và Hồ sơ công việc và phần mềm Tổng hợp số liệu
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND huyện từ ngày 16/11- 22/11/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 88
Hôm nay 286
Tháng này: 46,023
Tất cả: 872,448
THƯ VIỆN ẢNH