Xã Liên Hòa: tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 30 nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 02 ngày 08 và 09/6/2020, Đảng bộ xã Liên Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 30. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Đình Tĩnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban xây dựng Đảng, Thường trực HĐND huyện, thành viên Tổ hướng dẫn tổ chức Đại hội, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện và đại biểu chính thức của Đảng bộ xã Liên Hòa.

 

Đồng chí Vũ Đình Tĩnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp một số khó khăn nhất định, song dưới sự lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Liên Hòa đã đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 29 đề ra. Kinh tế - xã hội có sự chuyển biến mạnh mẽ, duy trì ổn định phát triển diện tích đất nông nghiệp, trong đó tập trung đầu tư các giống cây, con có hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp, thủy sản đạt 125,2 triệu đồng/ha tăng 25 triệu đồng so với nhiệm kỳ 2015-2020; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng bình quân tăng 17,24%/năm; giá trị thu nhập từ thương mại, dịch vụ tăng bình quân 14,5%/năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách tăng bình quân trên 10% so với kế hoạch huyện giao. Hoàn thành Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2019, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,7% năm 2015 xuống còn 1,79% năm 2019. Xây dựng và hình thành một số mô hình trang trại chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm. Diện mạo nông thôn ngày một khang trang hơn. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự - an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Vũ Đình Tĩnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Đình Tĩnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, và biểu dương những thành tích của Đảng bộ và Nhân dân xã Liên Hòa đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, đồng chí yêu cầu: Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại đại hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hoá cho phù hợp với tình hình địa phương bằng các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, Khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương huy động các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Cần đặt ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển của huyện, gắn với thực tiễn của địa phương. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch xây dựng; đẩy mạnh quy hoạch khu dân cư để đấu giá đất tạo nguồn ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; Chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm. Chăm lo, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân số, gia đình và trẻ em; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội; quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề về an ninh, trật tự, không để bất ngờ, bị động.

Phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan Đại hội đã lựa chọn và bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25 bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn.

VP

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Kim Anh lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp (09/04/2021)
- Khánh thành khu chợ thương mại dịch vụ xã Lai Vu (14/01/2021)
- Xã Tam Kỳ bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Kỳ Côi (22/12/2020)
- Xã Bình Dân tổ chức lễ đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia cho trường Mầm non Mức độ 2 (01/12/2020)
- Xã Kim Tân tổ chức lễ đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia cho 2 trường Mầm non và THCS (16/11/2020)
- Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2020- 2025 xã Kim Liên thành công tốt đẹp(08/06/2020)
- Đảng bộ thị trấn Phú Thái tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025(08/06/2020)
- Xã Lai Vu tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020- 2025 (04/06/2020)
- Đại hội đại biểu xã Thượng Vũ lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp.(02/06/2020)
- Đại hội Đảng bộ xã Ngũ Phúc lần thứ XXXIII nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp(25/05/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Huyện nhà tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và học tập chuyên đề năm 2021
+ Huyện nhà tổ chức Hội nghị bỏ phiếu xét công nhận huyện đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2020
+ Huyện nhà tăng cường kiểm tra phòng dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp
+ Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
+ Huyện nhà kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ mua vắc xin phòng Covid-19
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 148
Hôm nay 382
Tháng này: 79,478
Tất cả: 1,326,002
THƯ VIỆN ẢNH