Đảng bộ xã Kim Tân phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2024

Trong 02 ngày 16 và 17/6, Đảng bộ xã Kim Tân đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ 32, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Diện - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Đình Tĩnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, thành viên tổ hướng dẫn tổ chức đại hội và một số phòng, ban, ngành có liên quan cùng 195 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên của Đảng bộ xã Kim Tân.

 

Đ/c Lê Văn Tăng – Chủ tịch UBND xã khóa 31 trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Trong báo cáo chính trị trình Đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ xã Kim Tân khóa 31, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn có những khó khăn, thách thức nhất định, song Đảng bộ và Nhân dân xã Kim Tân đã kế thừa, phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, đã đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 31 đề ra. Phát triển kinh tế, xã hội có sự chuyển biến mạnh mẽ: Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 3,4 % /năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 11,1%/năm. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 22,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,8 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt kế hoạch trên giao, bình quân vượt 123,64%/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, các công trình trường học, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sỹ, đường giao thông nông thôn, hình thành một số khu dân cư mới góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn. Chủ động khai thác huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, năm 2018, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11% năm 2015 xuống còn 1,92% năm 2019.  Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự - an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tĩnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, Nhân dân xã Kim Tân dã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận, đó là: cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng TCCS Đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương Khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cần đặt ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển của huyện, gắn với thực tiễn của địa phương, tập trung chuyển dịch cơ cấu trong ngành nông nghiệp, tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới; xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động sự vào cuộc tích cực, tự nguyện của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn để xây dựng xã được công nhận hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương gắn với nâng cao công tác bảo vệ môi trường; quan tâm, đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm. Chăm lo, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “toàn dân xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội; quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn.

 

Đ/c Nguyễn Kim Diện – Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ khóa mới ra mắt đại hội

Phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa 32 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25 bảo đảm cơ cấu, số lượng.

VP

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Lai Vu nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao (10/09/2020)
- Đoàn thanh niên xã Kim Xuyên chung tay phòng dịch Covid 19 (08/09/2020)
- Xã Cổ Dũng: phát miễn phí trên 5.000 khẩu trang y tế cho nhân dân  (24/08/2020)
- Xã Đại Đức đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 và Trường Mầm non, THCS đạt chuẩn quốc gia (10/08/2020)
- Xã Lai Vu đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 (07/08/2020)
- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Đức lần thứ 29 thành công tốt đẹp(18/06/2020)
- Đảng bộ xã Cổ Dũng nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu(11/06/2020)
- Xã Liên Hòa: tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 30 nhiệm kỳ 2020-2025(10/06/2020)
- Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2020- 2025 xã Kim Liên thành công tốt đẹp(08/06/2020)
- Đảng bộ thị trấn Phú Thái tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025(08/06/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020)
+ Giấy mời họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2020
+ Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới” trên địa bàn huyện
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/9 đến 26/9/2020
+ Huyện ủy Kim Thành triển khai lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVII
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 88
Hôm nay 63
Tháng này: 83,036
Tất cả: 794,789
THƯ VIỆN ẢNH