Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Ngày 20/8, Đảng bộ huyện Kim Thành đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Dương Thái – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh; Thị ủy Kinh Môn và 231 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 6.300 đảng viên của huyện về dự Đại hội.

 

Đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: "TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY DÂN CHỦ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC, XÂY DỰNG HUYỆN KIM THÀNH PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG”

 

Đ/c Nguyễn Kim Diện - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Diện - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng và các tầng lớp nhân dân trong huyện; Đại hội có những nội dung quan trọng đó là: kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2035. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2020-2025, Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại biểu được đo thân nhiệt, phát khẩu trang trước khi vào dự Đại hội

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Kim Thành tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được trong các nhiệm kỳ trước, nỗ lực phấn đấu với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo dưới ánh sáng đường lối của Đảng và đạt được thêm nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quôc phòng an ninh. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát triển nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,39%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 12%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 10,69%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,7 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách hằng năm tăng bình quân 45,9% so với kế hoạch tỉnh giao.

Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực: Trồng trọt 55,5% - Chăn nuôi 36,4% - Dịch vụ nông nghiệp 8,1% (Năm 2015: 56,77% - 35,7% - 7,53%). Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 155 triệu đồng/ha (năm 2015 đạt 130 triệu đồng/ha). Một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiến tiến, hình thành và phát triển các vùng sản xuất lúa, màu theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung cho hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản duy trì tốc độ phát triển.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, tăng mạnh về quy mô và giá trị sản xuất. Toàn huyện có 03 khu công nghiệp, 03 cụm công nghiệp và 16 điểm công nghiệp; tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp Lai Vu, Phú Thái đạt 90-100%, các cụm công nghiệp đạt 80-100%. Một số làng nghề như: Làng Hương, xã Phúc Thành, làng Mộc, xã Cổ Dũng tiếp tục phát triển về quy mô. Các công trình mục tiêu được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp: Đường tránh thị trấn Phú Thái, nhà làm việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Quảng trường 20/9, sân vận động trung tâm huyện, các khu dân cư...Hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, giao thông nông thôn phát triển nhanh và đồng bộ. Dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 đạt 1.422 tỷ 982 triệu đồng, bình quân hằng năm tăng 45,9% so với kế hoạch tỉnh giao (mục tiêu trên 10%). Công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực, nhận thức của nhân dân được nâng lên.

Một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015-2020 là Huyện ủy Kim Thành đã lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, tạo diện mạo mới cho các vùng quê trong huyện; 100% xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến hết năm 2020, có 03 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, huyện Kim Thành đạt huyện Nông thôn mới (hoàn thành trước mục tiêu Đại hội khóa 24 đề ra).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia toàn huyện đạt 87,7%; phòng học kiên cố đạt 92,7%. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được duy trì, phát triển ,100% làng, khu dân cư được công nhận danh hiệu “Làng, khu dân cư văn hoá”. Công tác lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,72% (năm 2015) xuống còn 1,7% (năm 2020). Các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được bảo đảm, hỗ trợ xây dựng 133 căn nhà cho hộ nghèo, với tổng số tiền trên 06 tỷ đồng.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thường xuyên được củng cố, tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Chủ động nắm bắt, giải quyết tốt tình hình ở cơ sở, đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đạt nhiều kết quả góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được chú trọng.

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chất lượng, hiệu quả hoạt động có sự chuyển biến rõ nét. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy được các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, có sức lan tỏa lớn, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong các tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Hoạt động của HĐND, UBND có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên. Chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng phát động không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Kim Thành tiếp tục xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; không ngừng đổi mới, sáng tạo, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng huyện Kim Thành phát triển nhanh, bền vững. Tăng cường đoàn kết, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ bảo đảm thực hiện hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng thị trấn Phú Thái đạt tiêu chí đô thị loại IV và 02 đô thị đạt tiêu chí đô thị loại V. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền các cấp. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp theo hướng bền vững phấn đấu xây dựng huyện Kim Thành phát triển ngày càng giàu mạnh.

Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại Đại hội đã thẳng thắn chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, những bài học kinh nghiệm, phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua; đóng góp giải pháp đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hiển – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện tập trung làm tốt công tác quy hoạch; tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đô thị. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Tiếp tục phát huy lợi thế về những sản phẩm nông nghiệp hiện có, xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực; duy trì, xây dựng Kim Thành trở thành là vùng rau màu cung cấp nông sản cho thành phố Hải Phòng và các địa phương khác. Quan tâm lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Chú trọng công tác cán bộ; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của Đảng.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 38 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm 17 đồng chí và 01 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất, ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV đã bầu đồng chí Nguyễn Kim Diện Bí thư Huyện uỷ khoá XXIV tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ khoá XXV; bầu đồng chí Lê Anh Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ; bầu Ban Thường vụ Huyện uỷ gồm 11 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 6 ủy viên, đồng chí Trịnh Việt Dũng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ. Cũng tại phiên họp thứ nhất, Tỉnh ủy công bố quyết định về công tác cán bộ, theo đó đồng chí Phạm Quang Hưng – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Thành khóa 25 giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Kim Thành nhiệm kỳ 2020-2025.

VP

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp (28/10/2020)
- Thông cáo báo chí về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (28/10/2020)
- Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (27/10/2020)
- Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (27/10/2020)
- Đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (27/10/2020)
- Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025(19/08/2020)
- Viếng Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ huyện trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ XXV.(19/08/2020)
- Kim Thành sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025(18/08/2020)
- Kim Thành: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch HĐND huyện Kim Thành khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021(29/07/2020)
- Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Kim Thành khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(29/07/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 30/10/2020
+ Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước huyện Kim Thành năm 2020; Quý I, 6 tháng và 9 tháng năm 2020
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND huyện từ ngày 26/10 đến 01/11/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND huyện từ ngày 19/10 - 25/10/2020
+ Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông kể từ ngày 01/11/2020 đến 31/3/2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 284
Hôm nay 1,042
Tháng này: 91,704
Tất cả: 833,015
THƯ VIỆN ẢNH