Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 20/10/2020

Lãnh đạo UBND huyện tổ chức cuộc họp UBND huyện để xem xét và cho ý kiến vào một số nội dung sau:

I. Thành phần mời:

- Đ/c Phạm Quang Hưng – Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện

- Đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Đ/c Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện

- Đ/c Nguyễn Đình Huấn – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện

- Chuyên viên biên tập VP HU, HĐND và UBND huyện

II. Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10 năm 2020 (Thứ 3), tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

III. Nội dung:

1. Báo cáo kế hoạch triển khai chỉnh trang đô thị thị trấn Phú Thái (15 bộ)

* Đơn vị báo cáo: UBND thị trấn Phú Thái

* Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút

* Mời dự: Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phú Thái (Chủ tịch UBND thông báo mời).

Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính – Kế hoạch; Hạt Giao thông huyện; Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn hóa và Thông tin.

- Đ/c Vũ Đăng Khoa – Phó CVP Huyện ủy, HĐND và UBND huyện

2. Báo cáo kết quả rà soát quản lý bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 3406/KH-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.

* Đơn vị báo cáo: Phòng Nông nghiệp và PTNT

* Thời gian: từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút

* Mời dự: Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính – Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường,

- Đ/c Vũ Đăng Khoa – Phó CVP Huyện ủy, HĐND và UBND huyện

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019, kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2020-2021

- Xí nghiệp KTCT thủy lợi huyện Báo cáo kết quả phòng chống úng nội đồng năm 2020 và Kế hoạch làm thủy lợi Đông xuân 2020- 2021; Kế hoạch phòng chống hạn vụ đông năm 2020-2021

- Hạt quản lý đê Báo cáo Kết quả công tác PCTT, TKCN và Kế hoạch tu bổ đê năm 2021.

* Thời gian: từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ

* Mời dự: Trưởng các phòng NN&PTNT; Tài chính – Kế hoạch; Xí nghiệp KTCT thủy lợi huyện; Hạt quản lý đê huyện;

- Đ/c Vũ Đăng Khoa – Phó CVP Huyện ủy, HĐND và UBND huyện

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác

* Thời gian: Từ 11 giờ đến...........

Giao các cơ quan chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (15 bộ) gửi trước cho các đại biểu tham dự cuộc họp (Qua Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện) chậm nhất ngày 17/10/2020.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 30/10/2020 (27/10/2020)
- Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 12/10(07/10/2020)
- Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 07/10/2020(06/10/2020)
- Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 05/10/2020(30/09/2020)
- Giấy mời họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2020(23/09/2020)
- Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 21/9/2020(15/09/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 30/10/2020
+ Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước huyện Kim Thành năm 2020; Quý I, 6 tháng và 9 tháng năm 2020
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND huyện từ ngày 26/10 đến 01/11/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND huyện từ ngày 19/10 - 25/10/2020
+ Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông kể từ ngày 01/11/2020 đến 31/3/2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 211
Hôm nay 871
Tháng này: 91,533
Tất cả: 832,844
THƯ VIỆN ẢNH