Đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 26/10, ngay sau khi kết thúc phiên làm việc toàn thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 52 đồng chí Ủy viên khóa mới đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

Hội nghị đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy khóa XVI được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVII.

 DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

( Xếp theo vần A,B,C)   

     STT

      Họ và tên

           Chức vụ

   1

 Lưu Văn Bản

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

   2

 Nguyễn Thị Ngọc Bích

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND   tỉnh

   3

 Nguyễn Hải Bình

  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc  Đài PTTH tỉnh

   4

 Lê Ngọc Châu

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Giám đốc Công an tỉnh

   5

 Phạm Mạnh Cường

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Y tế

   6

 Lê Hồng Diên

   Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

   7

 Nguyễn Kim Diện

   Bí thư Huyện ủy Kim Thành

   8

 Nguyễn Hoàng Dương

   Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

   9

 Nguyễn Văn Đoàn

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Xây dựng

   10

 Ngô Quang Giáp

   Giám đốc Sở Tư pháp

   11

 Nguyễn Viết Hải

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

   12

 Trần Văn Hảo

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng

   13

 Vũ Hồng Hiên

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

   14

 Lê Văn Hiệu

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

   15

 Ngô Thị Thanh Hòa

   Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

   16

 Nguyễn Năng Hoàn

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

   17

 Nguyễn Minh Hùng

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể   thao & Du lịch

   18

 Phạm Mạnh Hùng

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Nội vụ

   19

 Triệu Thế Hùng

   Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI

   20

 Nguyễn Trọng Hưng

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Tài chính

   21

 Phạm Văn Khảnh

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Giang

   22

 Lê Đình Long

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Bí thư Thành ủy Hải Dương

   23

 Đồng Dũng Mạnh

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện

   24

 Nguyễn Thị Việt Nga

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

   25

 Nguyễn Văn Phú

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

   26

 Nguyễn Quang Phúc

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

   27

 Vũ Tiến Phụng

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

  28

 Cao Ngọc Quang

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Quyền Chánh Thanh tra tỉnh

  29

 Mạc Minh Quang

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chánh án Tòa án nhân dân   tỉnh

  30

 Trần Văn Quân

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   31

 Nguyễn Ngọc Sẫm

   Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ

   32

 Nguyễn Hồng Sơn

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

   33

 Phạm Thị Thanh Tâm

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

   34

 Trần Thị Thanh Thảo

   Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

   35

 Bùi Văn Thăng

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách

   36

 Nguyễn Huy Thăng

   Ủy viên  Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân   sự tỉnh

   37

 Phạm Xuân Thăng

   Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI

   38

 Nguyễn Cao Thắng

   Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông

   39

 Trịnh Văn Thiện

   Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà

   40

 Nguyễn Hữu Thông

   Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

   41

 Nguyễn Thị Nhật Thu

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

   42

 Hoàng Văn Thực

   Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

   43

 Đặng Xuân Thưởng

   Bí thư Huyện ủy Gia Lộc

   44

 Hoàng Quốc Thưởng

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Thành ủy Chí Linh

   45

 Lê Quý Tiệp

  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

   46

 Nguyễn Khắc Toản

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Trưởng Ban Pháp chế   HĐND tỉnh

   47

 Nguyễn Đức Tuấn

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

   48

 Nguyễn Trọng Tuệ

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy Bình Giang

   49

 Nguyễn Thị Hải Vân

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương

   50

 Lương Văn Việt

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Giáo dục và   Đào tạo

   51

 Dương Văn Xuyên

   Phó Giám đốc Sở Tài chính

   52

 Sái Thị Yến

   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Thị ủy Kinh Môn

  

Nguồn: haiduong.gov.vn

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc với cử tri huyện Kim Thành (19/11/2020)
- Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp (28/10/2020)
- Thông cáo báo chí về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (28/10/2020)
- Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (27/10/2020)
- Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (27/10/2020)
- Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025(26/10/2020)
- Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025(26/10/2020)
- Toàn văn Diễn văn của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII(26/10/2020)
- Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025(25/10/2020)
- Hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025(20/10/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)
+ Thông báo kết quả hội nghị liên tịch chuấn bị tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)
+ GIẤY MỜI Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và Hồ sơ công việc và phần mềm Tổng hợp số liệu
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND huyện từ ngày 16/11- 22/11/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 116
Hôm nay 384
Tháng này: 46,121
Tất cả: 872,546
THƯ VIỆN ẢNH