Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 18/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Thành khóa XXV đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3. Đồng chí Nguyễn Kim Diện – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Anh Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Đ/c Phạm Quang Hưng – Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại hội nghị

            Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ huyện sẽ thảo luận và cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tờ trình kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Tờ trình về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện; hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ từ hội nghị lần thứ 2 đến tháng hội nghị lần 3; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Thành; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy định; đồng thời quyết định một số nhiệm vụ quan trọng khác.

 

Đ/c Nguyễn Văn Hán – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại hội nghị

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Song với sự tích cực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của nhân dân nên tình hình kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 101,99% kế hoạch năm, tăng 5,86% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt 91,33% kế hoạch, tăng 6,62% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 87,3% kế hoạch, tăng 1,71% so với cùng kỳ. Công tác thu, chi ngân sách nhà nước được chú trọng, đạt nhiều kết quả. Tiến độ giải ngân các công trình do huyện đầu tư được đảm bảo. Chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục được duy trì, phát triển. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai tích cực, hiệu quả. Chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội do ảnh hưởng của Covid-19. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2020. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội. Hoàn thành việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quán triệt, triển khai nghiêm túc. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính. Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng. Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo quy trình và yêu cầu công tác. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Công tác dân vận, nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả. MTTQ và các đoàn thể nhân dân triển khai thực hiện hiệu quả. Phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt, đảm bảo 4 nội dung theo tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. BCH Đảng bộ huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đảm bảo đúng quy trình, nội dung và tiến độ thời gian theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

 

Đ/c Trịnh Việt Dũng – TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy báo cáo tại hội nghị

Thảo luận tại hội trường đã có nhiều ý kiến, các đã đã tích cực thảo luận và tham gia nhiều ý kiến vào báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy trình tại hội nghị, bổ sung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và đề xuất các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

 

Đ/c Nguyễn Kim Diện – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã được trong năm 2020, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục trong năm 2020. Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2021, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo đề án của tỉnh. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ hành lang đê điều, công trình thủy lợi. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường. Chủ động tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách năm 2021. Duy trì và nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyên truyền; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. ...Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương; nhiệm vụ tuyển quân năm 2021. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự ATXH trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; ý thức tổ chức kỷ luật và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tham mưu giúp cấp ủy quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 (14/01/2021)
- Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX thành công tốt đẹp (30/12/2020)
- KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 13 HĐND HUYỆN KHOÁ XIX, NHIỆM KỲ 2016- 2021 (28/12/2020)
- Hội nghị quán học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội tỉnh lần thứ 17, Đại hội Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ 25(11/12/2020)
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc với cử tri huyện Kim Thành(19/11/2020)
- Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp(28/10/2020)
- Thông cáo báo chí về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/10/2020)
- Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(27/10/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2020
+ Đảng bộ Dân đàng huyện tổng kết công tác Đảng năm 2020
+ Tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020
+ Đảng bộ khối chính quyền tổng kết công tác Đảng năm 2020
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 21/12 đến 26/12/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 102
Hôm nay 559
Tháng này: 62,090
Tất cả: 926,843
THƯ VIỆN ẢNH