Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX thành công tốt đẹp

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND huyện; sáng ngày 29/12/2020, Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện đã thành công tốt đẹp. Trong phiên làm việc buổi sáng tại hội trường có 04 ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn của các cơ quan chuyên môn.

 

Đ/c Phạm Quang Hưng – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ một số vấn đề và cử tri quan tâm, đồng chí nhấn mạnh: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện nhà là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và sự nỗ lực, quyết tâm cao của các tầng lớp nhân dân vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Do đó, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, trong đó hoàn thành 15/19 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa được tăng cường, đặc biệt công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch bệnh covid-19 được triển khai hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển KTXH, nhanh chóng thiết lập trạng thái "bình thường mới". Lĩnh vực an ninh quốc phòng được củng cố tăng cường. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV để trình Ban thường vụ Huyện ủy phê duyệt để tổ chức thực hiện ngay. UBND huyện cũng sẽ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 cho các phòng, ngành, các địa phương, các đơn vị, đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ của tỉnh và Nghị quyết HĐND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2021 theo hướng rõ trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện phù hợp với khả năng, nguồn lực của huyện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kiểm soát chặt chẽ, cảnh giác cao với nguy cơ lây nhiễm, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2021. Nắm chắc tình hình và bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương, trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,... Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm túc quy định về luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức viên chức theo quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải bám sát thực tiễn, chỉ đạo, điều hành quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm.

 

Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND đã tiến hành miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Văn Hưng – Nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, đồng chí Trịnh Xuân Điện – Nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin được điều động công tác khác; đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Trưởng phòng LĐ,TB&XH được nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021.

Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Đức Tiệp – Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Huấn – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; đồng chí Phạm Văn Liêm – Phó Trưởng phòng LĐ,TB&XH; đồng chí Nguyễn Thị Yến – Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện với tỷ lệ phiếu đạt 100% đại biểu có mặt.

 

Đồng chí Phạm Viết Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Viết Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện khẩn trương cụ thể hoá nghị quyết của HĐND huyện, chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, khắc phục những tồn tại, yếu kém, có giải pháp cụ thể, huy động các nguồn lực, tăng cường phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành, huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ và lao động sản xuất. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách. Đặc biệt, với tinh thần “chống dịch, như chống giặc”, không được tư tưởng chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế để phấn đấu đạt được những kết quả cao nhất những chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, để nghị quyết của HĐND huyện và pháp luật của nhà nước được thực thi nghiêm túc, hiệu quả; thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện. Sau kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định.

VP

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện nhà tổng kết công tác xây dựng đảng và phong trào thi đua năm 2020 (30/01/2021)
- Tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 (14/01/2021)
- KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 13 HĐND HUYỆN KHOÁ XIX, NHIỆM KỲ 2016- 2021(28/12/2020)
- Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025(18/12/2020)
- Hội nghị quán học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội tỉnh lần thứ 17, Đại hội Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ 25(11/12/2020)
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc với cử tri huyện Kim Thành(19/11/2020)
- Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp(28/10/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Kim Anh lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp
+ 100% đại diện cử tri đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Kim Diện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2021-2026
+ Đồng chí Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Kim Thành
+ Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái mới
+ Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 157
Hôm nay 723
Tháng này: 67,750
Tất cả: 1,176,543
THƯ VIỆN ẢNH