Tăng cường quản lý khu cách ly tập trung, khu dân cư bị phong tỏa trên địa bàn huyện

Ngày 17/02/2021, UBND huyện ban Công văn số 291/UBND-VP về việc Tăng cường quản lý khu cách ly tập trung, khu dân cư bị phong tỏa trên địa bàn huyện.

Nội dung văn bản như sau:

 
Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy QS huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan liên quan;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có khu dân cư bị phong tỏa.

 

Tính đến ngày 17/02/2021, toàn huyện có F0 là 07, F1 là 265, số người đang được cách ly tập trung là 103, F2 đang được cách ly tại nhà là 2.451, khu phong tỏa, cách ly tại các xã, thị trấn là 7, số người đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung là 155… Nhìn chung, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh của huyện tiếp tục được tăng cường và hoạt động hiệu quả, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, dịch đang có diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong tỉnh, nhất là nguy cơ lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung, khu dân cư bị phong tỏa.

Thực hiện Công văn số 508/UBND-VP ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường quản lý tại các khu vực cách ly tập trung, khu vực đang bị cách ly, phong tỏa. Để chủ động siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để dịch lây nhiễm, bùng phát trong các khu cách ly tập trung của huyện, khu dân cư bị phong tỏa tại các xã, thị trấn, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan: Trung tâm y tế, phòng Y tế, Ban chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có khu dân cư bị phong tỏa triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ban chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan liên quan

Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế, Ban chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện kiện toàn Tổ quản lý khu cách ly tập trung của huyện do cơ quan Ban chỉ huy Quân sự huyện làm Tổ trưởng, ngành y tế làm Tổ phó, các cơ quan liên quan làm Tổ viên. Đồng chí Tổ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về trật tự kỷ luật kỷ cương trong khu vực cách ly; đồng chí Tổ phó chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên môn y tế; các thành viên khác chịu trách nhiệm liên quan đến công việc được giao theo lĩnh vực ngành phụ trách.

Tham mưu UBND huyện quyết định ban hành quy định quản lý tại khu cách ly tập trung của huyện, khu vực dân cư bị phong tỏa tại các xã, thị trấn. Quy định nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người làm nhiệm vụ, người tham gia cách ly và xử lý vi phạm (theo Công văn số 508/UBND-VP ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Hải Dương).

Tham mưu UBND huyện thành phần, kế hoạch kiểm tra tại khu cách ly tập trung của huyện, khu dân cư bị phong tỏa tại các xã, thị trấn.

Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 18/02/2021.

2- UBND các xã, thị trấn có khu dân cư bị phong tỏa

Căn cứ điều kiện tình hình từng khu vực dân cư, UBND cấp xã ban hành quyết định kiện toàn lực lượng, gồm các ngành, chức năng của địa phương để tăng cường thực hiện kịp thời các nhiệm vụ đặt ra tại khu dân cư bị phong tỏa như: theo dõi, xử lý về chuyên môn y tế, giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch, an ninh trật tự, xử lý vấn đề về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp và các vấn đề khác liên quan.

Đồng thời, UBND cấp xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tới từng cá nhân, hộ gia đình đang sinh sống ở trong khu vực đang bị phong tỏa, người hết thời gian cách ly tập trung đang cách ly tại gia đình nếu không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét lập danh sách đưa đi cách ly tập trung, chi phí cách ly tập trung do người, hộ gia đình vi phạm tự chi trả; nếu vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng làm lây lan dịch ra cộng đồng, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND cấp xã thành lập Đoàn (Tổ) công tác thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch của lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân để chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời. Chịu trách nhiệm nếu để dịch lây lan ở khu vực bị phong tỏa do không thực hiện kịp thời, cương quyết các biện pháp quản lý thuộc thẩm quyền.

3- Phòng Văn hóa &TT, Trung tâm VH-TT-TT, Đài phát thanh, Cổng thông tin điện tử huyện, các cơ quan liên quan

Tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung vào các quy định xử lý nghiêm khắc đối với những vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tại các khu cách ly tập trung, khu dân cư bị phong tỏa để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được, chấp hành. Nêu gương tốt để nhân dân noi theo, lên án và công khai danh sách hành vi vi phạm để nhân dân biết, phê phán, đấu tranh.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có khu dân cư bị phong tỏa triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Văn phòng HU, HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo./.


/uploads/Thiet chat ky luat ky cuong khu cach ly khu phong toa.pdf
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- UBND huyện Kim Thành hướng dẫn các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để hoạt động trở lại (05/03/2021)
- Kế hoạch tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021 của UBND huyện Kim Thành  (05/03/2021)
- Xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp cho người lái xe và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Hải Dương (04/03/2021)
- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương (04/03/2021)
- Một số nội dung doanh nghiệp cần thực hiện trước khi tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh (04/03/2021)
- Tổng hợp văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kim Thành(14/02/2021)
- Lãnh đạo huyện đi thăm, chúc tết, động viên một số cơ quan và chốt kiểm soát cách ly trên địa bàn(14/02/2021)
- Lãnh đạo huyện đi thăm, chúc tết các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn(13/02/2021)
- Lãnh đạo huyện dâng hoa Nhà bia nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện(03/02/2021)
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đi thăm, kiểm tra các chốt phong tỏa, khu cách ly y tế trên địa bàn huyện(01/02/2021)
++ THÔNG BÁO
+ UBND huyện Kim Thành hướng dẫn các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để hoạt động trở lại
+ Kế hoạch tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021 của UBND huyện Kim Thành
+ Xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp cho người lái xe và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Hải Dương
+ Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
+ Một số nội dung doanh nghiệp cần thực hiện trước khi tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 213
Hôm nay 1,475
Tháng này: 136,119
Tất cả: 1,124,684
THƯ VIỆN ẢNH