Huyện nhà sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015


Sáng ngày 28/4, UBND huyện đã tổ chức sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Dự hội nghị có đại tá Hồ Sỹ Quyện, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Bùi Quốc Trình, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thành viên Hội đồng NVQS huyện; Lãnh đạo các cơ quan liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy Trưởng, Phó Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự, Trưởng công an các xã, thị trấn.

 
Đại tá Hồ Sỹ Quyện, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy khen tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đại tá Hồ Sỹ Quyện, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả huyện Kim Thành đã đạt được trong thời gian qua, điểm lại một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, chỉ đạo yêu cầu huyện Kim Thành triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Giai đoạn 2016- 2021, huyện luôn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, đặc biệt là dịp tuyển gọi công dân nhập ngũ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện coi trọng và quyết định đến thành công là tuyển gọi công dân nhập ngũ (đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ). Từ năm 2016 - 2021 đã thực hiện đăng ký tuổi 17 cho 3.750 nam thanh niên trong độ tuổi, bình quân đạt 0,95 % so với dân số toàn huyện; trong đó đăng ký trực tiếp 3.700 người đạt 98,6 %; đăng ký gián tiếp 50 người 11,4 %...

 

Đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện phát biểu nhấn mạnh một số nhiệm vụ, công việc cần triển khai thực hiện trong thời gian tới như sau:

1- Đề nghị cấp ủy chính quyền, các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt về Luật nghĩa vụ quân sự, các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền vận động giáo dục thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ hoặc trong việc vận động người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan và đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương có chất lượng giao quân chưa tốt cần phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và chỉ rõ vai trò trách nhiệm tập thể, cá nhân trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

2. Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện làm tốt công tác tham mưu thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Bám sát hướng dẫn của cấp trên, kịp thời tham mưu UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể, chính xác và đúng, đủ chỉ tiêu giao.

3. Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ, tích cực bám nắm, chỉ đạo hướng dẫn cơ sở phụ trách kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân hàng năm.

4. Công an huyện thực hiện tốt công tác tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo lực lượng công an, quân sự các xã, thị trấn tổ chức rà soát, xét duyệt chặt chẽ số nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ bảo đảm theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BCA-BQP của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Cùng với Ban CHQS huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.

5. Phòng tư pháp huyện thực hiện tốt công tác tham mưu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện về việc hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự từ khi bắt đầu khám sơ tuyển cho đến khi giao quân; cùng với Ban CHQS huyện hướng dẫn cơ sở và thiết lập hồ sơ vi phạm theo đúng quy trình của pháp luật (nếu đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ sang Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành).

6. Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và UBND huyện về trình tự, thủ tục pháp lý xử lý công dân vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.

7. Trung tâm y tế huyện phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sỹ đảm bảo nhiệm vụ khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác khám sơ tuyển sức khỏe theo đúng Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng.

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Ban CHQS huyện và các cơ quan chức năng tổ chức hướng nghiệp việc làm, phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện cao nhất cho các nam công dân trong độ tuổi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và chiến sỹ hết nghĩa vụ về địa phương có việc làm ổn định.

9. UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Kế hoạch và Hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; quản lý, nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình, đặc biệt là số nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chấp hành và thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự. Chủ động chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, bảo đảm chỉ tiêu được Chủ tịch UBND huyện giao. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ QS huyện về việc hoàn thành chỉ tiêu được giao.

10. Đề nghị các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn quan tâm, bám sát và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân hằng năm tại địa phương mình phụ trách.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện nhà sơ kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự 6 tháng đầu năm (15/06/2021)
- Huyện nhà tổ chức lễ giao quân năm 2021(20/03/2021)
- Thường trực Huyện uỷ thăm, tặng quà động viên cán bộ trực chốt tại thị trấn Phú Thái(17/02/2021)
- 14 hành vi bị xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (02/02/2021)
- Huyện nhà tổng kết 5 năm thực hiện đề án xây dựng “Làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2016- 2020(27/01/2021)
- Kim Thành: Xác minh, xử lý 02 trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook(23/01/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Hội nghị Công bố Quyết định của BTV Huyện ủy và UBND huyện về công tác cán bộ
+ Hướng dẫn số 28-HD/BTGHU ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên Giáo Huyện ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ Hội nghị khen thưởng học sinh có thành tích cao năm học 2020-2021
+ Đ/c Lê Anh Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Thành
+ Tích cực Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” (Đợt 2) trên địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 15/9 đến 14/10/2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 326
Hôm nay 1,168
Tháng này: 116,022
Tất cả: 1,486,130
THƯ VIỆN ẢNH