Tài liệu giao ban Bí thư chi bộ tháng 9/2021

TÀI LIỆU GIAO BAN

Bí thư chi bộ tháng 9 năm 2021

I. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 8/2021

1. Phát triển kinh tế:

- Sản xuất nông nghiệp: Diện tích lúa mùa 3.951,3 ha, Hiện nay trà mùa sớm đang ở giai đoạn làm đòng già, trà mùa trung đang ở giai đoạn phân hóa đòng, trà mùa muộn đang ở giai đoạn đẻ nhánh tập trung, nhìn chung lúa đang sinh trưởng phát triển tốt. Diện tích cây mầu hè, hè thu đã trồng 2.290 ha đạt 97,8% kế hoạch, gồm các loại: Dưa hấu, dưa lê, cà pháo, củ đậu, dưa chuột, ngô, ớt, mủa và rau các loại, hiện nay đã thu hoạch cây mầu hè 1.840 ha, chủ yếu là dưa hấu, dưa lê và rau các loại, giá trị thu nhập bình quân đạt 8-8,5 tr.đ/ sào. Tập trung chỉ đạo nhân dân tăng cường các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chuột hại. Chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Phối hợp với Chi cục PTNT tỉnh hướng dẫn các chủ thể hoàn hiện hồ sơ sản phẩm OCOP năm 2021; Đăng ký tham gia hệ thống sàn thương mại điện tử đối với các sản phẩm đã được công nhận OCOP trên địa bàn huyện. Kiểm tra, đôn đốc xã Cổ Dũng, Kim Liên, Đồng Cẩm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Quản lý đất đai, Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất huyện thời kỳ 2021-2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chỉ đạo bổ sung các công trình, dự án trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án trọng điểm, bổ sung các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tiến hành lập hồ sơ thu hồi đất, GPMB cho 15 dự án với diện tích 22,15ha. Lập hồ sơ thu hồi đất, GPMB, chuyển mục đích sử dụng đất cho 12 dự án với diện tích 130.297m2 đất ở. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai cho 736 hộ. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn; giám sát việc vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung và các khu phong tỏa; Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý 02 trường hợp vi phạm với số tiền 35 triệu đồng...

2. Văn hoá - Xã hội:

- Công tác Văn hoá, thông tin, thể thao và tuyên truyền: Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dưới nhiều hình thức trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh và đánh giá, cập nhật trên bản đồ chống dịch an toàn Covid-19 trên địa bàn huyện; xây dựng kế tổ chức các hoạt động văn hóa chào mừng những ngày lễ lớn trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021; Tiếp tục tiến hành khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, hoạt động thiết chế văn hóa thôn, khu dân cư; xã, thị trấn trên địa bàn huyện; hướng dẫn công tác xét danh hiệu Làng, KDC văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021; Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hành đồng chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...

- Công tác Giáo dục & Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên hè 2021 và năm học 2021-2022 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; Chỉ đạo các trường kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ năm học mới 2021- 2022; chỉ đạo các trường có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu phòng học, phòng học không an toàn; giao kế hoạch phát triển giáo dục cho các trường năm học 2021 – 2022; Tiến hành bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học, điều chuyển giáo viên,nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS; chỉ đạo tiến hành các bước tổ chức kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2021; Chỉ đạo tổ chức tập huấn cho hơn 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS về kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

- Công tác chính sách xã hội, lao động, việc làm: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người, gia đình người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021; xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Người cao tuổi, chương trình người cao tuổi và một số chính sách trợ giúp đối với người cao tuổi năm 2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030.

- Công tác Y tế: Chỉ đạo kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Kịp thời đưa các trường hợp F0 đi điều trị, truy vết các F để tiến hành cách ly y tế theo quy định; lập tờ trình đề nghị phong tỏa cách ly y tế và kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ xã Kim Xuyên và thôn Hưng Hòa xã Liên Hòa với tổng số 3828 hộ gia đình với 11838 nhân khẩu. Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng Vaccine phòng Covid-19; ban hành quy định về lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV2 tại các xã, thị trấn; thành lập Ban chỉ huy lấy mẫu xét nghiệm tại các xã, thị trấn...

3. Quốc phòng - An ninh

Tiếp tục duy trì công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ trên địa bàn, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tập trung triển khai toàn diện công tác đảm bảo an ninh trật tự; nắm chắc tình hình người nước ngoài, công dân Việt Nam nhập cảnh và người về từ vùng dịch để tiến hành các biện pháp cách ly y tế theo quy định; tiếp tục thực hiện công tác giữ liệu quốc gia về dân cư, lập hồ sơ cấp căn cước công dân gắn thẻ chíp. Chỉ đạo tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện… Trong tháng, trên địa bàn huyện xảy ra 02 vụ phạm pháp hình sự (công tác điều tra làm rõ 02 vụ, 02 đối tượng); tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 01 vụ, làm 01 người chết.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương của LLVT huyện; Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và chính sách người có công theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác quản lý tại các khu cách ly y tế tập trung, phối hợp đảm bảo an ninh các khu phong tỏa. Tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục triển khai thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch.

4. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phân công ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện phụ trách công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá kết quả gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền. Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và công tác phòng chống dịch Covid-19; Tiếp tục hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tổng hợp báo cáo phản ánh nắm bắt DLXH; tài liệu giao ban bí thư chi bộ; định hướng công tác tuyên truyền tháng 8/2021. Tham mưu phối hợp tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT- HC A199- K26 tại huyện. Quản lý tốt hệ thống hồ sơ giáo vụ, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập LLCT.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý một số phòng, ban, các trường học trong huyện; Xét duyệt kết nạp đảng viên mới, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2021. Làm tốt công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; Giám sát 06 tổ chức đảng về việc huy động nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Kiểm tra 01 đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý thu, chi các khoản đóng góp của học sinh năm học 2018-2019 và 2019- 2020. Thi hành kỷ luật 01 đảng viên vì có vi phạm bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng bắt tạm giam. Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng; tích cực tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ công tác phòng chống dịch; Làm tốt công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phục vụ các phiên họp, các hội nghị, các buổi làm việc; kịp thời văn bản hóa các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Duy trì việc đưa tin lên cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh.

- MTTQ và các đoàn thể nhân dân:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tích cực tuyên truyền lan tỏa thông tin chính xác trên mạng xã hội, internet và chia sẻ các tin, bài trên các trang fanpage: Đoàn kết là sức mạnh, Xứ Đông Văn Hiến, trang tin Hải Dương, trang zalo chính quyền điện tử tỉnh... Tiếp nhận ủng hộ Quỹ mua vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền 1.264.527.000 đồng (trong đó, tiếp nhận tại Ủy ban MTTQ huyện 520.499.000 đồng, tiếp nhận tại ủy ban MTTQ xã, thị trấn 744.028.000 đồng). Phối hợp xây dựng chuyên mục đại đoàn kết với chủ đề “MTTQ tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa”.

Hội Cựu chiến binh huyện kiểm tra kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Hội năm 2021 đối với Hội xã Cổ Dũng; giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đảm bảo vốn vay ngân hàng chính sách xã hội 39,189 tỷ đồng với 42 tổ và 1.005 hộ vay. Tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Duy trì thường xuyên 10 tổ thu gom rác thải bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động giữ gìn an toàn giao thông 91 tuyến đường với chiều dài 46,449 km và 8.000 cây xanh. Rà soát, chuẩn bị hồ sơ các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội cấp huyện và cơ sở nghỉ công tác sau Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; kết nạp 07 hội viên mới.

Các cấp Hội nông dân tích cực phối hợp tuyên truyền tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo Hội cơ sở viết 05 tin bài tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động hội viên tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tích cực hưởng ứng tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh. Triển khai thực hiện nội dung, phần việc tham gia xây dựng NTM. Chỉ đạo Hội nông dân các xã Tam Kỳ, Đồng Cẩm, Thượng Vũ ra mắt mô hình tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn. Triển khai kế hoạch cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên nông dân vụ chiêm xuân năm 2021.

Hội Phụ nữ các cấp tích cực tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch và ủng hộ các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 100% Hội cơ sở tham gia viết bài dự thi với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Vận động 346 người tham gia mua BHYT, 36 người mua BHXH tự nguyện; tiếp tục duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương” tại xã Phúc Thành; mô hình “Vòng tay nhân ái” tại xã Cộng Hòa, Tuấn Việt. Vận động 13 chị giúp 09 hộ gia đình với số tiền 58.000.000 đồng, 14 ngày công, 500 kg phân bón. Tiếp tục duy trì các nguồn vốn vay, giải ngân 670.000.000 đồng cho 39 hộ vay để phát triển kinh tế. Chỉ đạo tham gia dọn VSMT và thu gom rác thải tại các tuyến đường; tiếp tục trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa; phối hợp với Hội CCB xây dựng tuyến đường “Hội PN- CCB tự quản” trồng được 11 tuyến đường cây xanh, bóng mát, đường hoa, tuyến đường tự quản về VSMT với chiều dài 6.190 m. Cử 02 gia đình tham gia Hội thi nấu ăn “Mâm cơm gia đình” năm 2021. Kết nạp 02 hội viên mới.

Đoàn thanh niên tổ chức hội nghị báo cáo viên quý II và tọa đàm các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp tập huấn Luật an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, các chốt kiểm soát dịch; đồng loạt ra quân ngày “Chủ nhật xanh”. Phối hợp tổ chức “Lễ dâng hương- thắp nến tri ân” các Anh hùng liệt sỹ. Hoàn thành công trình thanh niên lợp tôn mái nhà cho gia đình em Đồng Văn Tình ở xã Kim Tân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tích cực hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, khai báo y tế khi đến vùng dịch; cử tình nguyện viên tham gia trực các chốt kiểm soát dịch.

Liên đoàn lao động huyện tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ khó khăn trong các khu bị phong tỏa. Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Công chức, viên chức lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”.Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chỉ đạo CĐCS khen thưởng 685 con đoàn viên, NLĐ có thành tích xuất sắc năm học 2020-2021.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2021

1. Chỉ đạo, tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện sâu bệnh kịp thời để có biện pháp phòng trừ hữu hiệu; chỉ đạo cung cấp đủ nước tưới cho lúa và cây mầu. Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi. Triển khai phương án phòng chống úng nội đồng khi có mưa, bão xảy ra. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch sản xuất cây mầu vụ đông 2021 - 2022. Tiếp tục đôn đốc 3 xã Cổ Dũng, Kim Liên, Đồng Cẩm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

2. Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, xen kẹp cho các tổ chức, hộ gia đình; đẩy nhanh tiến độ lập và xét duyệt hồ sơ cấp GCNQSD đất ở cho các hộ gia đình; tiếp tục đôn đốc lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các trường học trên địa bàn huyện. Thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường của các công ty, tổ chức và các hộ gia đình.

3. Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới theo hướng dẫn của Sở GDĐT; thực hiện việc dạy và học gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến, tình hình dịch bệnh trên địa bàn; Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tư vấn các trường xây dựng chuẩn mới và tái chuẩn thực hiện tốt việc xây dựng, nâng cấp CSVC, thiết bị...

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa thông tin; tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách người có công và chi trả đúng chế độ trợ cấp thường xuyên, giải quyết chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định; Tiến hành tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

5. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình An ninh nông thôn, tình hình An ninh tôn giáo, tình hình tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Nắm tình hình người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh và từ vùng có dịch nhập cảnh về địa bàn huyện phục vụ công tác công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiến hành bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, công tác lập hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử…

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quản lý chặt chẽ các khu cách ly y tế tập trung. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kết luận thanh tra các cấp, các ngành. Tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý.

6. Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021; tiếp tục hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Làm tốt công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý một số cơ quan, đơn vị, trường học trong huyện; tiếp nhận và hướng dẫn cơ sở tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9 đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo cấp ủy và UBKT cơ sở thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình; UBKT Huyện ủy kiểm tra 02 tổ chức đảng trong việc thu, quản lý, sử dụng đảng phí. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã Kim Xuyên; tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

7. MTTQ và các đoàn thể huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, NLĐ và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện có hiệu quả các nội dung, phần việc tham gia xây dựng nông thôn nới nâng cao năm 2021. MTTQ huyện tiếp tục thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các đề án; tổng kết công tác TTND nhiệm kỳ 2019-2021, kiện toàn Ban TTND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2023; thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” năm 2021; tổ chức ra mắt nhóm nòng cốt “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”. Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021 cấp huyện; triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nông dân kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các mô hình điểm về liên kết SXKD; chỉ đạo tiếp tục xây dựng mô hình “Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, mô hình truyền thông lồng ghép giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động giám sát theo Chương trình phối hợp; tiếp tục phối hợp cung ứng phân bón trả chậm vụ mùa cho hội viên. Hội LHPN tiếp tục tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; kiểm tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn do Hội phụ nữ quản lý. Đoàn thanh niên kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay Ngân hàng CSXH; chỉ đạo thành lập đội thanh niên tình nguyện, xung kích tham gia bảo đảm an toàn mùa nước lớn; tổng kết hoạt động hè năm 2021. LĐLĐ huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ hưởng ứng các cuộc thi; phát động tháng an toàn giao thông; chỉ đạo công đoàn các trường chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới; đôn đốc hoàn thiện hồ sơ đề nghị trợ cấp đợt 2 cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

III. TRÍCH LỤC NỘI DUNG CƠ BẢN MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI

1. Văn bản của Trung ương

1.1. Thông báo số 10-TB/VPTW, ngày 24/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về Kết luận của lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau:

Đánh giá tổng thể việc thực hiện chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian qua, phát huy những kết quả đạt được, phân tích thẳng thắn, rút kinh nghiệm sâu sắc những mặt chưa làm được, dự báo đúng tình hình, trên cơ sở kinh nghiệm trong nước, quốc tế, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để thống nhất giải pháp chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương; hoàn thiện các phương án, kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới, ngăn chặn không để dịch lan rộng, nhất là những khu vực trọng yếu như Thủ đô Hà Nội, các khu đô thị lớn tập trung đông dân cư, khu công nghiệp...

Tập trung nguồn lực chăm lo sức khoẻ, bảo vệ tính mạng cho nhân dân, ưu tiên cho công tác khám, chữa bệnh, nhất là các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất lây nhiễm chéo, giảm thiểu số ca tử vong, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho an sinh xã hội, bảo đảm cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu và các hỗ trợ cần thiết cho người dân khi thực hiện cách ly, giãn cách, bảo đảm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Tổ chức tốt việc bảo quản, mai táng các trường hợp tử vong phù hợp với phong tục tập quán.

Khẩn trương tập trung triển khai chiến lược vắc-xin, đặc biệt là việc cung ứng, tổ chức tiêm vắc-xin tại các địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm đang có dịch bùng phát mạnh, như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An..., sớm thực hiện tiêm vắc-xin diện rộng để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh.

Quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; không để các thế lực thù địch, phản động kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, cản trở công tác phòng, chống dịch.

Tập trung làm tốt hơn công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch trong tình hình mới, biểu dương, khích lệ, động viên, khen thưởng các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch, các thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động, gây tác động tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là, thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Tiếp tục kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, huy động cả hệ thống chính trị cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Thống nhất chủ trương đối với các kiến nghị của Chính phủ về các giải pháp huy động lực lượng, bổ sung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội triển khai các bước để khẩn trương cụ thể hóa, bố trí ngay nguồn nhân lực, vật lực cần thiết cho các cấp, ngành, địa phương; đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trên cơ sở Thông báo này, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, căn cứ phạm vi trách nhiệm được giao, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các ban, bộ, ngành, địa phương, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nhanh, có hiệu quả các công việc, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt theo quy định.

1.2. Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém và chủ động hơn trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần "Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương" mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung, nhiệm vụ trong Chỉ thị 48; chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

(1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm "nêu gương", đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đơn vị, địa phương. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm; lấy "chủ động phòng ngừa" từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm. Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội.

(2) Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện và giải quyết các xung đột xã hội, hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; làm tốt công tác quản lý những đối tượng có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật ngay tại địa bàn cơ sở. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phản ánh khách quan, toàn diện công tác phòng, chống tội phạm.

Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp phù hợp, thiết thực và đầu tư nguồn lực cho công tác quản lý, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hoà nhập cộng đồng; giám sát và thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân ở cơ sở, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các yếu tố phát sinh tội phạm.

(3) Đấu tranh mạnh mẽ, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm. Tích cực tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; tội phạm lợi dụng thiên tai, dịch bệnh; tội phạm về ma tuý; tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", kinh doanh đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; tội phạm về môi trường; tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người, tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em…

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

(4) Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm an ninh con người, an ninh, trật tự phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; kết hợp giữa cải cách tư pháp với cải cách hành chính. Rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phát triển nhằm bảo đảm chặt chẽ, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; có biện pháp hữu hiệu bảo vệ người phát hiện, tố cáo hành vi phạm tội, nhất là tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định.

(5) Tiếp tục kiện toàn cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm từ Trung ương đến địa phương theo hướng gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả thực chất. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; tăng cường năng lực các cơ sở đào tạo cán bộ phòng, chống tội phạm thuộc các bộ, ngành chuyên môn. Có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật… Nâng cao hơn nữa cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác phòng, chống tội phạm.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm; chú trọng tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cơ sở, nhất là Công an xã để kịp thời giải quyết từ đầu, từ sớm các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nảy sinh tại cơ sở. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chú trọng hoàn thiện, thực hiện có hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu tiên tiến của khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

(6) Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, kịp thời phát hiện dấu hiệu tội phạm, có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

(7) Tăng cường lực lượng, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt với các nước láng giềng, các nước có đông người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập. Tổ chức thực hiện tốt các Công ước quốc tế, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện Kết luận này.

- Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị về kết quả thực hiện Kết luận này.

1.3. Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhằm tiếp tục tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế-xã hội và thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết gồm 5 điều, trong đó Điều 1 quy định các giải pháp cấp bách; Điều 2 quy định các cơ chế, chính sách đặc thù, Điều 3 về tổ chức thực hiện; Điều 4 về điều khoản thi hành. Điều 5 quy định trách nhiệm thi hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản khác của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương.

Tại Điều 1, Nghị quyết nhấn mạnh, căn cứ Quyết định số 2686 của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động quyết định và chỉ đạo cấp dưới áp dụng nghiêm các giải pháp theo quy định, tương ứng với các mức độ nguy cơ theo tinh thần Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn. Đây là một nội dung quan trọng để các địa phương chủ động hơn trong áp dụng các biện pháp chống dịch.

Nghị quyết đặc biệt lưu ý trong lãnh đạo, chỉ đạo, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện giãn cách xã hội phải được triển khai thực chất, nghiêm ngặt, mạnh mẽ, quyết liệt, chặt chẽ ngay từ đầu, xuyên suốt trong tất cả các cấp; làm việc gì phải dứt khoát việc đó, không chần chừ, do dự, chập chờn, thiếu cương quyết, thiếu bản lĩnh.

Các địa phương căn cứ tình hình và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, chủ động áp dụng linh hoạt các biện pháp cần thiết như: Hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định, tại một số khu vực, địa bàn nhất định trên nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”; dứt khoát không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang các địa bàn, địa phương khác; tổ chức các lực lượng để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng có dịch; thực hiện biện pháp đặc biệt về thông tin liên lạc và sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc; kêu gọi, thuyết phục, huy động, trưng dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị và các biện pháp khác có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan trong phạm vi thẩm quyền quản lý. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi áp dụng.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu: Kể từ ngày bắt đầu giãn cách, trong thời hạn 14 ngày phải xác định được cụ thể và bảo vệ được thật chắc các “vùng xanh”; có biện pháp, lộ trình cụ thể để chuyển “vùng vàng” thành “vùng xanh”, “vùng cam” thành “vùng vàng” và khoanh chặt, thu hẹp “vùng đỏ”; trong thời hạn 28 ngày phải kiểm soát được tình hình trên địa bàn, phải cô lập được các “vùng đỏ” ở phạm vi hẹp nhất.

Nghị quyết cũng nêu rõ các giải pháp cấp bách về công tác y tế (xét nghiệm; sàng lọc, phân loại người nhiễm và điều trị bệnh nhân Covid-19; về vaccine, thuốc điều trị Covid-19; xây dựng kịch bản và bảo đảm công tác y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19); bảo đảm an ninh, trật tự; sản xuất, cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa; các chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội; thông tin, truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin; về kinh phí; về tổ chức, nhân lực.

Trong đó, có hàng loạt nội dung mới, quan trọng như việc Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng quân đội, nhất là lực lượng quân y, binh chủng hóa học, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tham gia sản xuất, cung ứng trang thiết bị, vật tư và tham gia cứu trợ Nhân dân trong khu vực cách ly, phong tỏa…

Các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất, thông suốt giữa các tỉnh, thành phố, địa bàn; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa...

Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp là đầu mối cung cấp kịp thời thông tin chính thức về dịch bệnh và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức đội ngũ chuyên gia, tình nguyện viên kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối tượng F0, F1.

Căn cứ tình hình và yêu cầu thực tế, các bộ, ngành, địa phương xem xét, quyết định việc thành lập trung tâm chỉ huy để chỉ đạo tập trung, thống nhất các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phù hợp, hiệu quả cho việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 và trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết trong nước.

Trên cơ sở dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được chủ động quyết định sử dụng, mua sắm theo các kịch bản và phương án ứng phó đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được phép mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh, hạn chế tối đa lãng phí nguồn lực.

Bộ Tài chính chủ trì rà soát thẩm định, đề xuất cấp thẩm quyền quyết định mức hỗ trợ, tạm cấp từ ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương. Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch.

Để tập trung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Nghị quyết yêu cầu thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% chi phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương (trừ kinh phí hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, kinh phí hoạt động ngoại giao của Bộ Ngoại giao) và tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 không tính tiền lương và các khoản thu nhập khác; thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Một nội dung hết sức quan trọng của Nghị quyết là Điều 2 về các cơ chế, chính sách đặc thù, trước hết là cơ chế đặc thù cấp giấy đăng ký lưu hành và thông quan thuốc, vắc xin phòng Covid-19, trong đó có thuốc điều trị, vắc xin phòng Covid-19 được sản xuất tại Việt Nam.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Các Bộ Y tế, Quốc phòng, Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn quyết định thành lập, giao nhiệm vụ cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19. Quyết định thành lập, giao nhiệm vụ cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 đồng thời là giấy phép hoạt động. Quy định này là chưa có tiền lệ, chưa được quy định trong Luật Khám chữa bệnh.

Bộ Y tế được quy định thủ tục hành chính trong thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc áp dụng thí điểm kỹ thuật, thuốc trong chẩn đoán, điều trị Covid-19 và cấp phép nhập khẩu, cấp giấy đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Việc quy định giao Bộ Y tế ban hành thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch là khác với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị quyết cũng chỉ rõ các cơ chế, hình thức mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đáng chú ý, Nghị quyết hướng dẫn rất cụ thể về xây dựng giá gói thầu mua sắm hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện, dịch vụ phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn cả trường hợp không xác định được giá do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương tổ chức mua sắm một số trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu để trang bị cho một số cơ sở y tế trực thuộc, trung tâm hồi sức tích cực do Bộ Y tế thành lập và dự phòng để sẵn sàng chi viện, hỗ trợ cho các địa phương trong trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ của địa phương.

Với tài sản phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian có dịch, có thể mua sắm tài sản với số lượng cao hơn tiêu chuẩn, định mức nhưng phải bảo đảm phù hợp với phương án, kịch bản ứng phó dịch bệnh và hạn chế tối đa lãng phí, không để xảy ra tiêu cực…

Một điểm rất đáng chú ý trong phần tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp cần thiết xin ý kiến cấp ủy, đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Việc giao Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân khác với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 629 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Hiệu lực thi hành, áp dụng của Nghị quyết cũng rất đặc biệt. Theo Điều 4, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Việc cho miễn phiếu kiểm nghiệm (COA) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2021. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết này được áp dụng từ ngày có quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

1.4. Công văn số 1100/TTg- NN, ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp”

Theo đó, để chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thiệt hại, nhất là trong tình huống xảy ra mưa lũ, bão lớn tại khu vực bị dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát phương án ứng phó thiên tai hiện có, chủ động xây dựng phương án ứng phó từng tình huống thiên tai cụ thể trong bối cảnh phải phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tình huống mưa lũ, bão lớn để triển khai thực hiện khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị rà soát, chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để hỗ trợ địa phương ứng phó thiên tai, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi sát tình hình, kịp thời đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo để các cấp, các ngành và nhân dân biết chủ động ứng phó.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo kiểm tra, rà soát và triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, đập, hồ chứa nước, vận hành an toàn, hiệu quả hồ chứa thủy lợi, thủy điện, phù hợp với diễn biến mưa lũ.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toăn giao thông trong tình huống xảy ra mưa, lũ lớn, kéo dài.

Bộ Y tế chỉ đạo xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho các cơ sở y tế, cơ sở điều trị dã chiến, khu cách ly tập trung trong tình huống xảy ra thiên tai; phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và các địa phương, xây dựng phương án ứng phó thiên tai gắn với bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh đối với công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương có dịch.

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các địa phương quan tâm bố trí nguồn lực để sửa chữa, duy tu. bảo dưỡng, khắc phục kịp thời sự cố đê điều, hồ đập, công trình phòng, chống thiên tai.

Các tỉnh, thành phố có đê tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố đê điều, triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, bảo đảm an toàn cho dân cư vùng bãi sông trong trường hợp xảy ra lũ lớn theo phương châm “bốn tại chỗ” và đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đê điều, tổ chức giải tỏa bài tập kết vật liệu, công trình, nhà xưởng xây dựng trái phép ở lòng, bãi sông gây cản trở thoát lũ.

2. Văn bản của tỉnh

2.1. Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức, chính quyền, cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tích cực góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo đó, Kế hoạch cũng đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện, cụ thể: (1) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; (2) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội; cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; (3) Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế; (4) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác thu hồi tài sản tham nhũng; (5) Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban xây dựng Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở , ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, phổ biến nghiên túc, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch này.

2.2- Kế hoạch số 3076/KH-UBND, ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 và đảm bảo việc làm bền vững của người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Mục đích của Kế hoạch nhằm phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại; Hỗ trợ phát triển thị trường lao động thông qua việc triển khai kịp thời, đầy đủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về lao động, việc làm, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động được nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc; Chủ động hội nhập, đẩy mạnh kết nối cung – cầu lao động giữa các địa phương trong tỉnh và trong nước, gắn với thị trường lao động ngoài nước.

Mục tiêu chung là huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân tham gia vào phát triển thị trường lao động, tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động. Huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển thị trường lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động trong tỉnh, trong nước, thị trường lao động ngoài nước; Cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống của người lao động.

Cụ thể, tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động: Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ năm 2025 đạt 33% (đến năm 2030 đạt 43%); Giai đoạn 2021- 2025: Phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 192.100 người; ít nhất 85% người học có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo; Giai đoạn 2026-2030: Phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 200.000 người; ít nhất 90% người học có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo.

Tạo việc làm tốt hơn cho người lao động: Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; Đến năm 2025 tỷ lệ thiếu việc làm còn 2%, đến năm 2030 tỷ lệ thiếu việc làm giảm còn dưới 2%; Cơ cấu lao động dịch chuyển theo hướng tích cực, đến năm 2025: tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 19%, công nghiệp - xây dựng 50,5%, dịch vụ 30,5%; Đến năm 2030, tỷ trọng lao động tương ứng là: 14,5% - 53,0% - 32,5%; Tốc độ tăng năng suất lao động hàng năm đạt tối thiểu 8,5%; Tạo việc làm theo hướng bền vững cho người lao động trong xã hội. Hàng năm, giải quyết việc làm mới cho 36.000 lao động.

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động: Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 55%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 40%; 100% người lao động có nhu cầu được giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Có khoảng 55% số người sau khi hết tuổi lao động được hưởng lương hưu và bảo hiểm xã hội hàng tháng trợ cấp hưu trí xã hội; Phấn đấu năm 2030, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 65%.

Đầu tư, phát triển giao dịch việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liên thông giữa các hệ thống thông tin, cụ thể: Đến năm 2025 có 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp; Đến năm 2025 có 40% và năm 2030 có 45% lao động được hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu có việc làm; Đến năm 2025, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về lao động giữa các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Từ năm 2025, hệ thống thông tin thị trường lao động được hiện đại hóa. Các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã khai thác sử dụng, kết nối chia sẻ tích hợp dữ liệu về thị trường lao động trên địa bàn tỉnh, kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, và các tỉnh thành khác.

Các cơ quan chức năng của tỉnh chủ động tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 và bảo đảm việc làm bền vững.

2.3. Công văn số 3068/UBND-BCĐ, ngày 22/8/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tiếp tục tăng cường quản lý phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục tăng cường, thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1) Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng liên quan, các xã, phường, thị trấn, các thôn, khu dân cư, Tổ COVID cộng đồng:

- Yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K theo quy định của Bộ Y tế.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ người từ ngoài tỉnh vào địa bàn (bao gồm cả người của địa phương đi ra ngoài tỉnh trở về); tổ chức cách ly tập trung đối với người về từ vùng có dịch đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện cách ly tại nhà đối với người về từ vùng có dịch đang thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe đối với người về từ các vùng còn lại. Chỉ đạo các cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp này (kinh phí xét nghiệm do người được lấy mẫu chi trả).

- Tổ chức giám sát chặt chẽ những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở trong cộng đồng. Chỉ đạo cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm ngay cho những người nêu trên nhằm kịp thời phát hiện mầm dịch (nếu có) để thần tốc khoanh vùng dập dịch.

- Tổng hợp những người từ tỉnh ngoài vào địa bàn (bao gồm cả người của địa phương đi ra ngoài tỉnh trở về; những người ho, sốt, khó thở trong cộng đồng; những biện pháp xử lý tương ứng kèm theo đối với từng trường hợp; báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh, Tổ công tác các đặc biệt của tỉnh trước 18h00 hàng ngày.

- Đối với các địa phương tổ chức giám sát không chặt chẽ, đề sót các trường hợp nêu trên gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm; cá nhân, hộ gia đình không khai báo, khai báo không trung thực, thực hiện các biện pháp phòng dịch không theo đúng quy định làm phát sinh lây lan dịch bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Tuyên truyền, vận động, yêu cầu người dân không tổ chức tụ tập ăn, uống (ngoài những người thường xuyên ăn trong hộ gia đình) nhằm phòng ngừa lây lan dịch bệnh trong thời gian này.

- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-I9 tại doanh nghiệp. Trong đó lưu ý đến các điều kiện, môi trường khi tổ chức ăn ca, những người vận chuyển, bốc xếp, giao nhận hàng hóa ra, vào doanh nghiệp, tổ chức sản xuất đảm bảo giãn cách an toàn phòng chống dịch.

2) Công an tỉnh, BCĐ phòng chống dịch cấp huyện tiếp tục siết chặt quản lý các chốt, kiểm soát chặt chẽ người từ ngoài tỉnh về theo các chỉ đạo của tỉnh đã ban hành, phối hợp với các địa phương, cơ quan y tế để kịp thời xử lý với những tình huống đặt ra trong thực tiễn.

3) Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), các Trung tâm Y tế, các đơn vị y tế đủ điều kiện tổ chức xét nghiệm, tăng cường tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho nhân dân theo yêu cầu của thực tiễn; phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng dịch trong quá trình lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm.

4) Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Trong đó lưu ý đến các điều kiện, môi trường khi tổ chức ăn ca, những người vận chuyển, bốc xếp, giao nhận hàng hóa ra, vào doanh nghiệp, tổ chức sản xuất đảm bảo giãn cách an toàn phòng chống dịch.

Yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ trên, trong quá trình thực hiện, nêu có khó khăn vướng, mắc, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/2022)
- Huyện đoàn Kim Thành phối hợp tuyên truyền phòng chống ma tuý cho thanh thiếu nhi (25/07/2022)
- Huyện đoàn Kim Thành tổ chức thành công giải bơi thiếu niên nhi đồng năm 2022 (22/07/2022)
- Ban thường trực Uỷ Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ VII khoá XXII nhiệm kỳ 2019- 2024  (22/07/2022)
- Sôi nổi ngày cao điểm “Tuổi trẻ Kim Thành tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” (18/07/2022)
- Hướng dẫn về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới(19/08/2021)
- Gắn biển công trình thanh niên “con đường bích hoạ”(17/07/2021)
- Đảng bộ Dân đàng huyện tổng kết công tác Đảng năm 2020(16/01/2021)
- Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020(14/01/2021)
- Huyện nhà tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021(25/12/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 09/8/2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 08/8/2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 05/8/2022
+ Thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành năm 2022
+ Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 453
Hôm nay 1,736
Tháng này: 167,126
Tất cả: 2,479,576
THƯ VIỆN ẢNH