Huyện Kim Thành triển khai kế hoạch tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 3126/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhằm mục đích tuyên truyền mục đích lý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, qua đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, UBND các xã, thị trấntriển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của UBND tỉnh, huyện về tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” năm 2021 phù hợp các điều kiện trong tình hình mới, nhất là đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thông qua một số hoạt động cụ thể như sau:

1. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân;

2. Tập trung tuyên truyền các văn bản luật quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống, nhất là các luật mới được thông qua; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm bằng hình thức phù hợp.

3. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật. Phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật lệch chuẩn xã hội; Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên.

4. Tuyên truyền những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội. Trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính; đầu tư; phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường, đất đai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia đình; các tệ nạn xã hội; phòng chống cháy nổ; phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và xử lý vi phạm hành chính.

5. Tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021 (đợt 2 bắt đầu từ 15/9 và kết thúc 14/10/2021) do UBND tỉnh phát động và cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên Facebook do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục, trong đó tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2021.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- GIA LỘC- MẢNH ĐẤT VĂN HIẾN, ANH HÙNG(20/10/2016)
++ THÔNG BÁO
+ Hội nghị Công bố Quyết định của BTV Huyện ủy và UBND huyện về công tác cán bộ
+ Hướng dẫn số 28-HD/BTGHU ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên Giáo Huyện ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ Hội nghị khen thưởng học sinh có thành tích cao năm học 2020-2021
+ Đ/c Lê Anh Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Thành
+ Tích cực Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” (Đợt 2) trên địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 15/9 đến 14/10/2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 331
Hôm nay 1,115
Tháng này: 115,969
Tất cả: 1,486,077
THƯ VIỆN ẢNH