UBND huyện Kim Thành ban hành Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015

Ngày 20/8/2021, UBND huyện Kim Thành ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Kim Thành.

Theo Quyết định 2011/QĐ-UBND, Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 gồm: Sổ tay chất lượng , 07 quy trình bắt buộc và 97 quy trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Văn bản tại đây
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- QUYẾT ĐỊNH số 517/QĐ-UBND của chủ tịch UBND huyện ngày 15/3/2022 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  (18/03/2022)
- Công văn v/v duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ban chỉ đạo MHK (18/03/2022)
- Báo cáo số 3029/BC-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Kim Thành về tình hình thực hiện duy trì áp dụng, cải tiến, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (06/01/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 216
Hôm nay 581
Tháng này: 238,974
Tất cả: 2,143,890
THƯ VIỆN ẢNH