QUY ĐỊNH XỬ LÝ NỢ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

          Ngày 27/9/2021 Hội đồng quản trị NHCSXH đã ban hàng quyết định số 62/QĐ-HĐQT về quy định xử lý nợ rủi ro trong hệ thống NHCSXH. Quyết định này quy định cụ thể các nguyên nhân khách quan cũng như các biện pháp xử lý nợ bị rủi ro được áp dụng với các nội dung sau:

            1. Đối tượng áp dụng

            Khách hàng được vay vốn  của NHCSXH theo quy định tại khoản 2 Quy chế xử lý nợ rủi ro tại NHCSXH ban hành theo quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định xử lý rủi ro được thực hiện theo quy định về cơ chế xử lý bị rủi ro tại NHCSXH.

            2. Nguyễn tác xử lý nợ bị rủi ro

            Việc xem xét, xử lý nợ bị rủi ro cho khách hàng được thực hiện khi có đủ các điều kiện: khách hàng thuộc đối tượng vay vốn, đã sử dụng vốn vay đúng mục đích; bị thiệt hại do nguyên nhân khách quán làm mất một phần hoặc toàn bộ vốn và tài sản; khách hàng gặp khó khăn về tài chính dẫn đến chưa có khả năng trả được nợ, hoặc không trả được nợ cho ngân hàng.

            Việc xử lý rủi ro cho khách hàng được xem xét đến từng trường hợp cụ thể căn cứ vào nguyên nhân dẫn đến rủi ro, khả năng trả nợ của khách hàng, đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý, đúng trình tự, khách quan và công bằng giữa các đối tượng vay vốn.

            3. Các biện pháp xử lý nợ rủi ro

            * Gia hạn nợ:

             Khách hàng được xem xét gia hạn nợ khi bị rủi ro do một trong những nguyên nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 quyết định 62/QĐ-HĐQT với mức độ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40% so với tổng vốn thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh vay vốn.

            Thời gian gia hạn nợ: Tối đa không quá 12 tháng đối với khoản vay ngắn hạn và tối đa không quá 1/2 thời gian cho vay đối với các khoản vay trung và dài hạn (tính theo thời gian cho vay ban đầu khi ký kết hợp đồng vay vốn).

            * Khoanh nợ:

            + Khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, chưa có khả năng trả nợ đúng hạn thuộc các trường hợp sau thì được xem xét khoanh nợ tối đa 3 năm:

            - Khách hàng bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan, có thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến dưới 80% so với tổng số vốn thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh vay vốn.

            - Khách hàng bị rủi ro trước thời điểm năm 2014 do các nguyên nhân khách quan quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 5 quyết định 62/QĐ-HĐQT do không xử lý rủi ro kịp thời nên không xác định được mức độ thiệt hại.

            - Khách hàng bị rủi ro do các nguyên nhân nêu tại khoản 3, khoản 5 điều 4 quyết định 62/QĐ-HĐQT.

            + Khách hàng có hoàn cản khó khăn, chưa có khả năng trả nợ đúng hạn thuộc 1 trong các trường hợp sau thì được xem xét khoanh nợ tối đa 5 năm:

            - Khách hàng bị rủi ro do các nguyên nhân nêu tại khoản 1 và khoản 2 điều 5 quyết định 62/QĐ-HĐQT có thiệt hại vốn và tài sản từ 80% đến 100% so với tổng số vốn thực hiện dự án hoặc phương án sản suất kinh doanh vay vốn.

            - Tất cả các thành viên cùng tham gia ký kết hợp đồng vay vốn vắng mặt tại nơi cư trú và không có thông tin xác định về tung tích  từ 2 năm trở lên.

            - Trường hợp hết thời gian khoanh nợ, khách hàng vẫn còn khó khăn chưa có khả năng trả nợ sẽ được xem xét cho khoanh nợ bổ sung và thời gian tối đa không vượt quá thời gian được khoanh nợ lần trước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

            * Xóa nợ:

            + Tất cả các thành viên cùng tham gia ký kết hợp đồng vay vốn không có khả năng trả nợ và thuộc một trong các trường hợp sau:

            - Khách hàng mắc bệnh tâm thần; bệnh hiểm nghèo; mắc bệnh khác dẫn đến mất năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên; chết hoặc bị tuyên bố là đã chết; bị tuyên bố mất tích.

            - Các khoản nợ bị chiếm dụng mà người chiếm dụng chết, mất tích và không còn tài sản để trả nợ; khách hàng bị tuyên bố phá sản hoặc giải thể theo quy định của pháp luật.

           - Khách hàng sau khi hết thời gian khoanh nợ (kể cả trường hợp được khoanh nợ bổ sung) mà vẫn không có khả năng trả nợ và NHCSXH đã áp dụng mọi biện pháp thu hồi nhưng không thu hồi được nợ.

            -  Các khoản nợ nhận bàn giao từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Kho bạc nhà nước đã được NHCSXH áp dụng mọi biện pháp thu hồ nhưng không thu hồi nợ được.

 
            Số tiền xóa nợ (gốc, lãi) cho khách hàng bằng số tiền khách hàng còn phải trả cho ngân hàng sau khi ngân hàng đã áp dụng mọi biện pháp thu hồi.
 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Bảo hiểm xã hội huyện tham gia điểm cầu trực tuyến tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các loại hình bảo hiểm  (11/05/2022)
- Ngân hàng CSXH huyện thực hiện giải ngân cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP (05/05/2022)
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kim Thành xây dựng chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến (15/04/2022)
- Huyện Đoàn Kim Thành trao 30 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi dịp Tết Trung thu 2021(26/09/2021)
- Hội nghị khen thưởng học sinh có thành tích cao năm học 2020-2021 (18/09/2021)
- Kim Thành: Hơn 3000 người lượt người tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2021 (đợt 1)(08/08/2021)
- Kim Thành: Tham gia sôi nổi Hội thi vẽ tranh online(05/07/2021)
- Gia hạn thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương để phòng, chống dịch COVID-19(28/08/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 243
Hôm nay 730
Tháng này: 239,123
Tất cả: 2,144,039
THƯ VIỆN ẢNH