UBND tỉnh Hải Dương quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 22-Ctr/TU ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-20

Ngày 01/12/2021, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số  3574/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 22-Ctr/TU ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó Kế hoạch tập trung vào 4 nhóm nội dung chính:

1. Phát triển văn hóa, thể thao, du lịch

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

3. Xây dựng “Người Hải Dương văn minh, hiếu học và khát vọng vươn lên”

4. Tổ chức một số sự kiện quy mô lớn mang đậm dấu ấn Hải Dương.

Thời gian thực hiện

- Năm 2021: Tổ chức triển khai và quán triệt nội dung Chương trình đến các ban, sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian xong trước ngày 30/11/2021. Triển khai xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch và cụ thể hoá nội dung Chương trình theo phụ lục đã phân công.

- Từ năm 2021 đến 2024: Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các đề án, chuyên đề, kế hoạch công tác. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm hàng năm. Tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện các nội dung chương trình theo chương trình toàn khoá của Tỉnh ủy Hải Dương khoá XVII.

- Năm 2025: Tổ chức kiểm tra, đánh giá, đưa ra bài học kinh nghiệm của cả nhiệm kỳ trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII./.

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (27/04/2022)
- Thông báo các văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2022  (22/03/2022)
- UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đ (21/02/2022)
- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính  (04/01/2022)
- UBND tỉnh Hải Dương: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh được rà soát với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(02/12/2021)
- Văn bản Quy phạm pháp luật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2021 (19/10/2021)
- Quy chế làm việc của UBND huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2021-2026(04/10/2021)
- Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022(04/10/2021)
- Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ tháng 9 năm 2021(15/09/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 208
Hôm nay 518
Tháng này: 238,911
Tất cả: 2,143,827
THƯ VIỆN ẢNH