Kết quả kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện Kim Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 1 (ngày 20/12/2021) tại Hội trường Trung tâm huyện. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Đình Xiển - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, đại biểu HĐND huyện; Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể, một số cơ quan trên địa bàn huyện, các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hán - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

 
Tại kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, kế hoạch của UBND huyện, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện:

* Các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022; Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XX; Báo cáo tiếp thu, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XX; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022; Báo cáo kết quả sử dụng đất năm 2021, kế hoạch sử dụng đất năm 2022; Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND huyện năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với các tờ trình, báo cáo của UBND huyện, báo cáo của các cơ quan tư pháp

* Các tờ trình, kế hoạch, thông báo: Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất năm 2022; Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Tờ trình về chương trình xây dựng nghị quyết HĐND huyện năm 2022, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung, chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022...

* HĐND huyện đã xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện theo chương trình, giám sát của HĐND huyện năm 2021.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã dành thời gian để các đại biểu tham luận tại hội trường, các ý kiến tham luận tập trung vào các lĩnh vực như: sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; vấn đề giao thông, xây dựng, quản lý đất đai, môi trường, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt...

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021

1. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2021

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh chung của thế giới, khu vực và trong nước chịu tác động rất lớn của đại dịch Covid-19, nhất là về phát triển kinh tế. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong hành động của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đã hạn chế được mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa kiểm soát được dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội.

Tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 của huyện đã đạt được những kết quả nổi bật, đáng khích lệ, tổng sản phẩm trên địa bàn huyện ước tăng 8,78 % (cao hơn TB của tỉnh). Hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra với 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tốc độ tăng GTSX nông nghiệp – thủy sản tăng 5,84% (KH: 2,33%); Tỷ lệ gieo cấy lúa lai, lúa chất lượng so diện tích lúa đạt: 88,56% (KH: 85%); GTSP thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (triệu đồng/ha): 158,11 (KH: 157); Tốc độ tăng GTSX Công nghiệp- Xây dựng tăng: 10,7% (KH: 10,5 %); Tốc độ giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ tăng: 6,21% (KH: 5,5%); Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải: 94,33% (KH 94%); Thu NSNN trên địa bàn so với dự toán tỉnh giao tăng: 97,5% (KH: > 10%); Số doanh nghiệp được thành lập mới trong năm: 63 (KH 35); Số trường học đạt chuẩn QG mới được công nhận (dự kiến): 05 (KH: 03); Số lao động được giải quyết việc làm mới đạt: 2.476 (KH: 2.400); Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề tăng/năm: 1,21% (KH: 1,2%); Giảm tỷ lệ hộ nghèo/tổng số hộ nghèo rà soát năm 2020: 20,12% (KH: 20%); Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,6% (KH: 88%); Công tác kiểm soát dịch bệnh khá hiệu quả; thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thành xây dựng Quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 với nhiều điểm nổi bật; hoàn thành xây dựng huyện NTM sau 10 năm phấn đấu với nhiều nét nổi bật được nhân dân và cấp trên ghi nhận… An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo.

2. Những hạn chế, tồn tại: Tình trạng nông dân bỏ vụ, bỏ ruộng còn xảy ra ở một số địa phương tập trung ở các xã Đồng Cẩm, Kim Tân, Tam Kỳ, Kim Anh, Tuấn Việt…; Một số diện tích lúa gần làng, khu chuyển đổi, gò đống vẫn bị chuột phá hại như: Tuấn Việt, Kim Tân, Tam Kỳ... Công tác cấp GCN QSD đất cho các nhà trường còn chậm (chưa đạt kế hoạch đề ra); công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; tình trạng xây dựng lấn chiếm đất đai, vi phạm công trình thủy lợi, đê điều, sử dụng đất sai mục đích, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra tại một số địa phương. Việc xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của UBND huyện tại một số phòng, đơn vị, địa phương còn chưa kịp thời. Công tác thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch ở một số địa phương có lúc còn chưa tốt (Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Liên, Ngũ Phúc…). Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số thủ trưởng cơ quan và UBND cấp xã chưa kịp thời, chưa được quan tâm đúng mức. Hiệu lực quản lý ở một số lĩnh vực chưa cao, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đôi khi còn chưa tốt. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thực hiện một số nghiệm vụ do lãnh đạo UBND huyện giao có lúc, có nơi chưa nghiêm túc, chưa đảm bảo đúng thời gian quy định, chất lượng chưa cao.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022

1

Tốc độ tăng GTSX nông nghiệp – thủy sản

1,85%

2

Tốc độ tăng GTSX Công nghiệp – Xây dựng:

13,5%

3

Tốc độ tăng sản xuất ngành Thương mại Dịch vụ

9,5%

4

Tỷ lệ gieo cấy lúa lai, lúa CL so diện tích lúa

86%

5

Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (triệu đồng/ha)

158,5

6

Thu NSNN trên địa bàn tăng so với dự toán tỉnh giao

> 10%

7

Giá trị thu nhập bình quân triệu đồng/người/năm

66,8

8

Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch

100%

9

Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải

95%

10

Số doanh nghiệp được thành lập mới trong năm

40

11

Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân

92%

12

Giảm tỷ lệ hộ nghèo/ tổng số hộ nghèo rà soát giai đoạn (2021-2025)

20%

13

Số lao động được giải quyết việc làm mới

2.500

14

Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề có chứng chỉ tăng/năm

1,6%

15

Duy trì 100% số làng, KDC văn hóa trên địa bàn

91

16

Tỷ lệ gia đình văn hóa

89%

17

Số trường học đạt chuẩn QG mới được công nhận

03

18

Có 03 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao, 01 xã NTM kiểu mẫu

 

2. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

2.1. Tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững; chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp đảm bảo gieo trồng đúng cơ cấu giống trong khung lịch thời vụ. Tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh, huyện về phát triển nông nghiệp. Chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, chủ động chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện quyết liệt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ hành lang đê điều, xử lý nghiêm các vi phạm về đê điều, vi phạm lấn chiếm các công trình thủy lợi.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án “Phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025”; Đề án “Đẩy mạnh đô thị hóa, tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông”. Triển khai Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở” năm 2022 theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Chỉ đạo hoàn thiện việc trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thái mở rộng đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Hoàn thiện việc lập và phê duyệt quy hoạch nông thôn các xã. Triển khai thực hiện các công trình theo kế hoạch đầu tư công năm 2022, khởi công các công trình giao thông trọng điểm của huyện như: Dự án đầu tư xây dựng Nút giao lập thể với QL5 tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành; Dự án đầu tư xây dựng trục Đông- Tây huyện Kim Thành, trong đó ưu tiên thực hiện dự án đầu tư từ nút giao QL5 đến nút giao Ngũ Phúc và nhánh nối nút giao Quốc lộ 5, thuộc Trục Đông- Tây huyện Kim Thành... Làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý hành lang an toàn giao thông. Tiếp thu các ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống. Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra, xử lý buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo hoàn chỉnh quy hoạch đất thời kỳ 2021-2030; thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2022. Thực hiện quyết liệt công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất và tài sản gắn liền với đất; hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất, tài sản gắn liền với đất cho các trường học. Tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chỉ đạo tiếp tục xử lý vi phạm nhà trông coi trái phép trên đất chuyển đổi, đất nông nghiệp... Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc thu gom rác thải sinh hoạt. Tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm vi phạm về bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống, ngăn chặn khai thác đất, cát trái phép, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tăng cường quản lý, chống thất thu thuế. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

2.2. Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học, nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019- 2025; tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Kim Thành giai đoạn 2020-2025”. Đầu tư kiên cố hóa trường lớp học, duy trì và nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, phát huy hiệu quả của các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, xác định phòng dịch là cơ bản, là chiến lược lâu dài, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chỉnh phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo tiêm hết số lượng văcxin được phân bổ, an toàn, đúng tiến độ. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia y tế; duy trì và tăng cường các hoạt động truyền thông, thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Duy trì, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại tất cả các đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tham gia BHYT toàn dân.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục phát huy có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Duy trì và nâng cao chất lượng của các Làng, Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa. Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người, gia đình người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với nhu cầu xã hội; thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo. Chú trọng bảo vệ, chăm sóc và bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em; thực hiện tốt chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

2.3. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương; duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định. Làm tốt công tác nắm, quản lý, phúc tra, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 đảm bảo đúng chỉ tiêu giao. Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2022. Thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội và chính sách người có công theo quy định.

Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự ATXH trên địa bàn. Chủ động nắm chắc và giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo, nhất là địa bàn có diễn biến phức tạp. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và thực hiện tốt công tác thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất để kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận sau thanh tra. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hành chính tư pháp, trợ giúp pháp lý, công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

2.4. Tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp trên các lĩnh vực. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chế độ hội họp và chất lượng thông tin báo cáo, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thi hành công vụ. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nhất là hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn. Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo hoạt động đúng quy định. Tiếp tục triển khai các kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 9 Nghị quyết:

1. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2022, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Nghị quyết về điều chỉnh nội dung, chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND năm 2022, HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

5. Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

6. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022

7. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2022.

8. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

9. Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kim Thành: Khai giảng lớp (thứ 02) bồi dưỡng năng lực hoạt động cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã (09/05/2022)
- Kim Thành hoàn thành lớp thứ nhất bồi dưỡng năng lực hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (07/05/2022)
- Kết quả phiên họp thường kỳ tháng 3/2022 của Thường trực HĐND huyện (04/04/2022)
- Thường trực HĐND huyện họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2022 (25/01/2022)
- Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện Kim Thành khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp (10/01/2022)
- HĐND huyện Kim Thành ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(16/11/2021)
- Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp(06/11/2021)
- Bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án ND huyện Kim Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(04/08/2021)
- HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất(07/07/2021)
- Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(07/06/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 166
Hôm nay 323
Tháng này: 238,716
Tất cả: 2,143,632
THƯ VIỆN ẢNH