UBND tỉnh Hải Dương ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương.

Theo đó Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp huyện có 07 nhóm chỉ số thành phần, mỗi nhóm chỉ số thành phần có các tiêu chí con, gồm:

+ Chỉ số đánh giá về Chuyển đổi nhận thức;

+ Chỉ số đánh giá về Kiến tạo thể chế;

+ Chỉ số đánh giá về Phát triển Hạ tầng và nền tảng số;

+ Chỉ số đánh giá về Thông tin và Dữ liệu số;

+ Chỉ số đánh giá về Hoạt động Chính quyền số;

+ Chỉ số đánh giá về An toàn, an ninh mạng;

+ Chỉ số đánh giá về Đào tạo và phát triển nhân lực.

UBND huyện Kim Thành giao cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 707/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương./.

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương (28/03/2022)
- UBND huyện chỉ đạo số hóa hồ sơ giải quyết TTHC (28/03/2022)
- UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch về Phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Hải Dương năm 2022 (24/03/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 235
Hôm nay 700
Tháng này: 239,093
Tất cả: 2,144,009
THƯ VIỆN ẢNH