UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch về Phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Hải Dương năm 2022

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm phát triển kinh tế số, xã hội số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, đời sống xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; làm cơ sở đánh giá, theo dõi kết quả thực hiện hàng năm. Đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, tích cực ứng dụng nền tảng công nghệ số nhằm thay đổi tư duy, phương thức, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 780/KH-UBND về Phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Hải Dương năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu:

1. Phát triển kinh tế số

- Tỷ lệ đóng góp của tổng các cấu phần kinh tế số vào GDP đạt 11,5%;

- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt 3,5%;

- Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%;

- Tỷ lệ hóa đơn điện tử đạt 100%;

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%;

- Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử đạt 10%;

- Tỷ lệ sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao của tỉnh được đưa lên sàn thương mại điện tử đạt 100%.

2. Phát triển xã hội số

- Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%;

- Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động 5G đạt 8%;

- Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 85%;

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử đạt 90%;

- Tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử được đào tạo kỹ năng số đạt 100%;

- Bước đầu triển khai xây dựng thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn là đô thị thông minh.

UBND huyện Kim Thành giao các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kế hoạch./.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương (28/03/2022)
- UBND huyện chỉ đạo số hóa hồ sơ giải quyết TTHC (28/03/2022)
- UBND tỉnh Hải Dương ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương(24/03/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 218
Hôm nay 472
Tháng này: 238,865
Tất cả: 2,143,781
THƯ VIỆN ẢNH