UBND huyện chỉ đạo số hóa hồ sơ giải quyết TTHC

Thực hiện Công văn số 764 /UBND-VP ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 24/3/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 522/UBND-VP về việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Theo đó, năm 2022 huyện phấn đấu thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện là 50%; tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã là 30%./.


Xem Công văn tại đây
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương (28/03/2022)
- UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch về Phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Hải Dương năm 2022(24/03/2022)
- UBND tỉnh Hải Dương ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương(24/03/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 206
Hôm nay 412
Tháng này: 238,805
Tất cả: 2,143,721
THƯ VIỆN ẢNH