UBND huyện họp chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới

Ngày 12/4/2022, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp Lãnh đạo UBND huyện xem xét báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) quý I, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng, Chi cục thống kê, Y tế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, Kim Anh, Đại Đức, Bình Dân, Tam Kỳ.

Sau khi nghe phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng- Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: Ngay từ đầu năm 2022, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2022; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố đón huyện đạt chuẩn NTM và đón nhận Huân chương lao động hạng III; giao chỉ tiêu xây dựng MTM nâng cao cho các xã: Cộng Hòa, Bình Dân, Tam Kỳ, Đại Đức, xây dựng NTM kiểu mẫu cho xã Kim Anh; đôn đốc các xã được giao xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và các xã còn lại phấn đấu mỗi xã phấn đấu xây dựng tăng 01 tiêu chí NTM nâng cao. Đến nay có 17/17 xã đạt chuẩn NTM, có 06 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao (theo bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao giai đoạn 2018- 2020), 04 xã đạt từ 15- 17 tiêu chí, 04 xã đạt 14 tiêu chí, 03 xã đạt 12-13 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 12 tiêu chí.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số tiêu chí đạt được khó bền vững (các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự, hành chính công, văn hóa); một số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao nhưng còn tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục (xây dựng tuyến đường hoa, cây xanh, xử lý ô nhiễm môi trường, hoàn thiện một số hạng mục, công trình...); nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình còn hạn chế, chủ yếu thu từ nguồn đấu giá quần sử dụng (QSD) đất ở, tuy nhiên hiện nay việc lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư, điểm dân cư còn chậm, việc đấu giá QSD đất ở tại một số xã gặp nhiều khó khăn...

Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022, UBND huyện yêu cầu:

1. Đảng ủy, UBND các xã Cộng Hòa, Kim Anh, Bình Dân, Đại Đức và Tam Kỳ

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng NTM, bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025 đặc biệt là các văn bản, quy định mới.

- Tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí có liên quan đảm bảo “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm). Đảng ủy các xã thường xuyên họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng tiêu chí, hạng mục công trình.

- Tích cực, chủ động trong việc huy động ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội hóa, vận động nhân dân đóng góp (ngày công, hiến đất...) để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện để triển khai các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ đấu giá QSD đất ở, xử lý đất dôi dư, xen kẹp để tạo nguồn xây dựng các công trình.

- Đôn đốc đơn vị tư vấn lập quy hoạch, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

- Thực hiện nhanh nhất có thể, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật, đầu tư xây dựng các công trình.

- Lập quy hoạch chi tiết các trường học để hoàn thiện hồ sơ việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các nhà trường trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn hoàn thiện lập quy hoạch xây dựng chung các xã thời kỳ 2021- 2030 xong trước ngày 15/5/2022.

3. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện

- Phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đấu giá QSD đất ở đối với các xã, thị trấn, đặc biệt là các xã được giao xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 để tạo nguồn xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

- Tham mưu cho UBND huyện đề nghị với tỉnh sớm phê duyệt cho 04 xã còn lại của huyện Kim Thành (gồm các xã Đồng Cẩm, Đại Đức, Liên Hòa, Tam Kỳ) được thu gom rác thải sinh hoạt về nhà máy xử lý rác tập trung của tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các nhà trường.

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

- Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; cập nhật các văn bản, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về Bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, gửi các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan đầy đủ, kịp thời.

- Thường xuyên tổng hợp tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu báo cáo Huyện ủy, UBND huyện để chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc./.


Thông báo kết quả cuộc họp
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Về đích nông thôn mới, Kim Thành vững bước đi lên (17/05/2022)
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (13/05/2022)
- Huyện Kim Thành triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022 (05/05/2022)
- Kim Thành ra mắt mô hình “Phụ nữ phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình”(05/04/2022)
- Huyện nhà tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần năm 2022(21/02/2022)
- Tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2021(21/12/2021)
- Huyện Kim Thành: Hội nghị bỏ phiếu bình xét NTM nâng cao năm 2021(27/11/2021)
- Kim Thành: Dấu ấn 10 năm xây dựng huyện NTM(23/11/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 208
Hôm nay 559
Tháng này: 238,952
Tất cả: 2,143,868
THƯ VIỆN ẢNH