UBND huyện họp nghe báo cáo kết quả và chỉ đạo công tác giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 12/4/2022, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp Lãnh đạo UBND huyện xem xét báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn quý I, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Lao động- Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên& Môi trường, Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng- Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Quý I năm 2022, Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đã tham mưu, phối hợp tham mưu cho UBND huyện triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của cấp trên liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính… Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo duy định. Quý I/2022, Bộ phận Một cửa huyện đã tiếp nhận 3.880 hồ sơ (tiếp nhận mới 3.596, kỳ trước chuyển sang 284 hồ sơ), đã giải quyết được 3.961 hồ sơ (giải quyết đúng và trước hạn 3.659 hồ sơ, giải quyết quá hạn 32 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai), đang giải quyết 189 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3,4 là 297 hồ sơ; Bộ phận Một cửa xã, thị trấn đã tiếp nhận 11.530 hồ sơ (tiếp nhận mới 11.500, chuyển từ kỳ trước sang 30 hồ sơ), đã giải quyết 11.460 hồ sơ (giải quyết đúng hạn 11.453, quá hạn 7 hồ sơ), đang giải quyết 70 hồ sơ, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 136 hồ sơ...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua tại Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn còn một số tồn tại hạn chế như: Còn có tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn; Một số phòng chuyên môn chưa chủ động rà soát, công khai TTHC; chưa có hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công và bưu chính công ích; việc niêm yết công khai TTHC tại một số xã chưa đầy đủ, kịp thời… Những hạn chế trên xuất phát từ những nguyên nhân: Một số hồ sơ do cán bộ giải quyết TTHC chưa thực hiện đúng thao tác trên phần mềm điện tử một cửa; từ tháng 3/2022 quy trình thực hiện hồ sơ của lĩnh vực đất đai được rút ngắn, mặt khác quy trình xử lý hồ sơ trên phần mềm chưa xây dựng thời gian đối với những hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính; Trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ số hóa và dịch vụ công mức độ 3,4 tại các xã, thị trấn chưa đáp ứng được yêu cầu…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu:

1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện

- Duy trì nghiêm túc hoạt động của Bộ phận Một cửa huyện; phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể cho từng cán bộ được cử tới làm việc tại bộ phận; Thường xuyên quan tâm động viên, tạo điều kiện để công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu nâng cao chất lượng công tác tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, số hóa hồ sơ và nghiệp vụ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4.

- Phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch huyện thực hiện việc mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu làm việc tại Bộ phận Một cửa huyện.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC theo Nghị định số 63/2010, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Nghị định số 61/NĐCP, Nghị định số 107/2021 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, thường xuyên rà soát, niêm yết công khai các TTHC trên cổng thông tin điện tử, tại nơi Tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn đặc biệt là các TTHC mới phát sinh và các TTHC được công bố bãi bỏ.

- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn. - Thường xuyên thực hiện công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và các quy định khác có liên quan không còn phù hợp.

- Tiến hành phân công cán bộ, công chức thực hiện tốt công việc giải quyết các TTHC đảm bảo kịp thời theo quy định.

- Đối với các cơ quan chuyên môn có công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện cần phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện nghiêm quy chế của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện.

3. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện

- Xem xét, nghiên cứu ký thêm hợp đồng lao động tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để đảm bảo nhân lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và kịp thời giải quyết các TTHC theo quy định;

- Có giải pháp cụ thể, hiệu quả để khắc phục triệt để tình trạng giải quyết TTHC chưa kịp thời;

- Tuyên truyền, vận động, phối hợp với Bộ Tiếp nhận và trả kết quả huyện hướng dân công dân triển khai tích cực việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với TTHC về đất đai, hộ gia đình.

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

- Bố trí nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu thực hiện nhiệm vụ, công việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa;

- Rà soát, thông báo, hướng dẫn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện và các xã, thị trấn niên yết công khai và thực hiện thu phí, lệ phí theo văn bản hiện hành mới nhất chậm nhất ngày 22/4/2022./.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân năm 2021 (22/04/2022)
- Đảng ủy Khối chính quyền huyện Kim Thành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII(15/04/2022)
- BCH Đảng bộ huyện tổ chức Kỳ họp thứ 9, khoá XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025(10/04/2022)
- Huyện nhà triển khai kế hoạch hỗ trợ thi công đường dây 220KV, Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kv Phố Nối đoạn qua địa bàn xã Thượng Vũ(08/04/2022)
- Khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022(30/03/2022)
- Dừng hoạt động chợ Cổ Dũng cũ từ ngày 16/2/2022(18/02/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 159
Hôm nay 309
Tháng này: 238,702
Tất cả: 2,143,618
THƯ VIỆN ẢNH