Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 141 /KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 713/KH-HĐPH ngày 18/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022.

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 713/KH-HĐPH ngày 18/3/2022 của Hội đồng tỉnh về hoạt động của hội đồng năm 2022. Thực hiện chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 80- KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Đổi mới cách thức hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu từng bước thực hiện chuyển đổi số với lộ trình phù hợp.

Ngày 25/3/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện ban hành kế hoạch số 04/KH-HĐPH về Hoạt động của Hội đồng phối hợp phối hợp PBGDPL năm 2022. Kế hoạch gồm 8 nội dung, có phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát.

Hội đồng phối hợp phối hợp PBGDPL huyện yêu cầu các thành viên Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan Thường trực Hội đồng (Phòng Tư pháp) theo thời hạn quy định./.

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kim Thành: Tổ chức Hội nghị truyền thông trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhân dân xã Kim Xuyên, Thượng Vũ (10/05/2022)
- Tìm hiểu pháp luật về Trẻ em (02/05/2022)
- Cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (26/04/2022)
- Phát động Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" (20/04/2022)
- Kim Thành: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng(15/04/2022)
- Kim Thành triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” của tỉnh trên địa bàn huyện (06/04/2022)
- Triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa IX (07/12/2021)
- ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH(01/12/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 215
Hôm nay 643
Tháng này: 239,036
Tất cả: 2,143,952
THƯ VIỆN ẢNH