UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, gồm:

* Bãi bỏ các Quyết định sau đây:

1. Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

2. Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 về việc ban hành Quy định một số điều cụ thể về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng công trình trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

5. Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* Bãi bỏ một phần các quy định ban hành kèm theo các Quyết định sau đây:

1. Khoản 3 Điều 3; Điều 5; khoản 1, 2, 3 Điều 6; Điều 7; Điều 8; khoản 1, 4 Điều 9; Điều 10; Điều 11 Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng và trình tự xử lý, xác nhận về xây dựng khi chứng nhận quyền sở hữu nhà và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hải Dương).

2. Điều 5; Điều 9 Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) và khoản 2, 3 Điều 1 (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017)./.

 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kim Thành (11/01/2023)
- Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa- Thông tin huyện Kim Thành (11/01/2023)
- Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Kim Thành (11/01/2023)
- Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Kim Thành (11/01/2023)
- Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Kim Thành (11/01/2023)
- Thông báo các văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2022 (22/03/2022)
- UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đ(21/02/2022)
- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (04/01/2022)
- UBND tỉnh Hải Dương quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 22-Ctr/TU ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-20(02/12/2021)
- UBND tỉnh Hải Dương: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh được rà soát với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(02/12/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 21-22/9/2023
+ Lãnh đạo huyện thăm tặng quà người cao tuổi
+ Tổ chức trao nhà Chữ thập đỏ tại xã Kim Xuyên
+ Kim Thành chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 101
Hôm nay 381
Tháng này: 257,261
Tất cả: 3,626,293
THƯ VIỆN ẢNH