Tìm hiểu pháp luật về Trẻ em

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nội dung cơ bản của chiến lược phát triển con người, góp phần tạo nguồn nhân lực tương lai cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được pháp luật hóa trong hệ thống quy phạm pháp luật về trẻ em. Tuy nhiên, pháp luật về bảo vệ trẻ em chỉ có thể phát huy hết được vai trò khi nó trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, gia đình trong cuộc sống hằng ngày; phải được tuân thủ một cách tự giác của các chủ thể pháp luật.

 

Có thể thấy trong những năm qua, công tác bảo vệ trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật về công tác bảo vệ trẻ em đã từng bước được hoàn thiện, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ trẻ em được tăng cường. Việc thực hiện các quy định pháp luật về huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả. Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm…

 

Để tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Hội đồng PHPBGDPL huyện đăng tải những nội dung chủ yếu và yêu cầu cơ quan truyền thông và các cơ quan liên quan là thành viên của Hội đồng, UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân nắm được, thực hiện./.

 
 
 
 
 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kim Thành: Tổ chức Hội nghị truyền thông trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhân dân xã Kim Xuyên, Thượng Vũ (10/05/2022)
- Cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hải Dương(26/04/2022)
- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022(21/04/2022)
- Phát động Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" (20/04/2022)
- Kim Thành: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng(15/04/2022)
- Kim Thành triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” của tỉnh trên địa bàn huyện (06/04/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 245
Hôm nay 734
Tháng này: 239,127
Tất cả: 2,144,043
THƯ VIỆN ẢNH