Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 06/5/2022

GIẤY MỜI HỌP

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện; Lãnh đạo UBND huyện tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung.

I- THÀNH PHẦN:

- Đ/c Phạm Quang Hưng - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp;

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện;

- Chánh, Phó Chánh VP HU, HĐND và UBND huyện;

- Chuyên viên biên tập VP HU, HĐND và UBND huyện.

II- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: Từ 07h30’ ngày 06 tháng 5 năm 2022 (Thứ 6) tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

III. NỘI DUNG:

1. Báo cáo kết quả năm học 2021- 2022 và kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022- 2023 (15 bộ tài liệu)

* Đơn vị báo cáo: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

* Thời gian: Từ 07h30’- 08h30’.

* Mời dự:

- Thủ trưởng các cơ quan: Giáo dục& Đào tạo, Tài chính- Kế hoạch;

- Hiệu trưởng các trường: THPT Kim Thành, THPT Kim Thành II, THPT Đồng Gia, THPT Phú Thái; Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX huyện (Do phòng GD và Đào tạo thông báo mời).

2. Báo cáo xây dựng các công trình: Bể bơi Trường THCS Cộng Hòa; Nhà Đa năng, Nhà vệ sinh, Nhà bếp ăn Trường Tiểu học Cộng Hòa (15 bộ tài liệu)

* Thời gian: Từ 08h30’- 09h15’.

* Đơn vị báo cáo: UBND xã Cộng Hòa, đơn vị tư vấn báo cáo;

* Mời dự:

- Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Thường trực, cán bộ Địa chính - NN- Xây dựng và Môi trường xã Cộng Hòa, đơn vị tư vấn (Do đ/c Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa thông báo mời).

3. Báo cáo xây dựng các công trình: Nhà hiệu bộ; Nâng tầng 3, nhà lớp học 2 tầng Trường Tiểu học xã Tuấn Việt (15 bộ tài liệu)

* Thời gian: Từ 9h15’- 09h45’.

* Đơn vị báo cáo: UBND xã Tuấn Việt, đơn vị tư vấn báo cáo;

* Mời dự:

- Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính - NN- Xây dựng và Môi trường xã Tuấn Việt, đơn vị tư vấn (Do đ/c Chủ tịch UBND xã Tuấn Việt thông báo mời).

4. Báo cáo xây dựng Nhà một cửa và các công trình phụ trợ UBND xã Tam Kỳ (15 bộ tài liệu)

* Thời gian: Từ 09h45’- 10h15’.

* Đơn vị báo cáo: UBND xã Tam Kỳ, đơn vị tư vấn báo cáo;

* Mời dự:

- Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính - NN- Xây dựng và Môi trường xã Tam Kỳ, đơn vị tư vấn (Do đ/c Chủ tịch UBND xã Tam Kỳ thông báo mời).

 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giấy mời họp giao ban lãnh đạo (23/05/2022)
- Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)  (23/05/2022)
- Giấy mời họp UBND huyện ngày 19/5 (16/05/2022)
- Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 21 Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)  (16/05/2022)
- Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 20 Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)  (10/05/2022)
- Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 19 Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022) (04/05/2022)
- Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 18 Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022)(25/04/2022)
- Mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022(21/04/2022)
- Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 17 Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)(18/04/2022)
- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 22/4/2022(18/04/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 216
Hôm nay 645
Tháng này: 239,038
Tất cả: 2,143,954
THƯ VIỆN ẢNH