UBND huyện tổ chức họp giao ban ngày 09/5/2022

GIẤY MỜI HỌP

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện; Lãnh đạo UBND huyện tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung.

I- THÀNH PHẦN:

- Đ/c Phạm Quang Hưng - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp;

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện;

- Chánh, Phó Chánh VP HU, HĐND và UBND huyện;

- Chuyên viên biên tập VP HU, HĐND và UBND huyện.

II- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: Từ 13h30’ ngày 09 tháng 5 năm 2022 (Thứ 2), tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

III. NỘI DUNG:

1. Báo cáo đề xuất phương án giải quyết ngõ 131- Thị trấn Phú Thái (18 bộ tài liệu)

* Đơn vị báo cáo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

* Thời gian: Từ 13h30’- 14h45’.

* Mời dự:

- Trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra, Tư pháp, Công an huyện;

- Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thái Sơn Bắc Hà (Do phòng Kinh tế và Hạ tầng thông báo mời);

- Bí thư, Chủ tịch, cán bộ Địa chính- NN- Xây dựng và Môi trường thị trấn Phú Thái (Do đ/c Chủ tịch UBND thị trấn thông báo mời).

2. Báo cáo quy hoạch chi tiết KDC mới thôn Quảng Đạt, xã Ngũ Phúc (15 bộ tài liệu)

* Thời gian: Từ 14h45’- 15h30’.

* Đơn vị báo cáo: Đơn vị tư vấn báo cáo.

* Mời dự:

- Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và HT, Tài chính - KH, Tài nguyên & MT, Nông nghiệp và PTNT, Ban QL Dự án đầu tư xây dựng huyện;

- Bí thư, Chủ tịch, cán bộ Địa chính - NN- Xây dựng và Môi trường xã Ngũ Phúc (Do đ/c Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc thông báo mời);

- Đơn vị tư vấn (chuẩn bị trình chiếu).

3. Báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Kim Tân (15 bộ tài liệu)

* Thời gian: Từ 15h30’- 16h15’.

* Đơn vị báo cáo: Đơn vị tư vấn báo cáo;

* Mời dự:

- Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp và PTNT huyện;

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính - NN- Xây dựng và Môi trường xã Kim Tân (Do đ/c Chủ tịch UBND xã Kim Tân thông báo mời).

- Đơn vị tư vấn (chuẩn bị trình chiếu )./.

 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giấy mời họp giao ban lãnh đạo (23/05/2022)
- Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)  (23/05/2022)
- Giấy mời họp UBND huyện ngày 19/5 (16/05/2022)
- Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 21 Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)  (16/05/2022)
- Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 20 Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)  (10/05/2022)
- Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 06/5/2022(04/05/2022)
- Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 19 Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022) (04/05/2022)
- Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 18 Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/5/2022)(25/04/2022)
- Mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022(21/04/2022)
- Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 17 Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)(18/04/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 217
Hôm nay 443
Tháng này: 238,836
Tất cả: 2,143,752
THƯ VIỆN ẢNH