UBND tỉnh ban hành Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến cho các Sở, ban, ngành, địa phương năm 2022

Để tăng cường hiệu quả giải quyết TTHC, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các Sở, ban, ngành, địa phương năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối với các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đạt tỷ lệ từ 55% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến.

2. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn: Đạt tỷ lệ từ 50% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến.

3. Tỷ lệ % được xác định theo số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến thuộc danh mục thủ tục hành chính đã công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị.

UBND huyện giao Trưởng bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, thủ trưởng các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Giao Ban chỉ đạo huyện kiểm tra, đôn đốc và báo cáo UBND huyện./.

 
 
 
 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 19/5/2022 (23/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022 (23/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 13/5/2022 (17/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 16/5/2022 (17/05/2022)
- Thống kê hồ sơ thực hiện TTHC từ ngày 04/5/2022 đến ngày 13/5/2022 (16/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 11/5/2022(12/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 10/5/2022(12/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 09/5/2022(10/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 05/5/2022(10/05/2022)
- Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 06/5/2022(10/05/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 210
Hôm nay 629
Tháng này: 239,022
Tất cả: 2,143,938
THƯ VIỆN ẢNH