Thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành năm 2022

Căn cứ Công văn số 683/SNV-CCVC ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành thông báo như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

- Đối với giáo viên Mầm non: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên;

- Đối với giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm GDNN-GDTX huyện: có bằng Đại học sư phạm trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

Đối với những người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên ngoại ngữ:
cấp Tiểu học thì phải có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương
Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; cấp Trung học cơ sở
thì phải có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 4 theo
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; cấp Trung học phổ thông thì
phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu tương đương bậc 5 theo Khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam đối với ngoại ngữ cần tuyển dụng.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên các
trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm GDNN- GDTX mà có bằng tốt nghiệp đại học trở lên nhưng không thuộc ngành đào tạo sư phạm thì thực hiện theo nội dung Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số nội dung liên quan đến trình độ được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Đối với nhân viên: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có trình độ
chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

2. Chỉ tiêu, cơ cấu viên chức cần tuyển

- Bậc học Mầm non: 84 Giáo viên.

- Cấp Tiểu học: 104 Giáo viên (57 Giáo viên dạy Văn hoá, 04 Giáo viên Thể dục, 23 Giáo viên Tiếng Anh, 20 Giáo viên Tin học); 06 Nhân viên (04 Nhân viên Thiết bị Thư viện, 01 Nhân viên Văn thư, 01 Nhân viên Kế toán).

- Cấp Trung học cơ sở: 27 Giáo viên (02 Giáo viên Ngữ văn, 04 Giáo viên Toán, 01 Giáo viên Hoá học, 01 Giáo viên Sinh học, 02 Giáo viên Công nghệ, 01 Giáo viên Giáo dục công dân, 01 Giáo viên Thể dục, 02 Giáo viên Âm nhạc, 07 Giáo viên Tiếng Anh, 06 Giáo viên Tin học); 06 Nhân viên (04 Nhân viên Thiết bị Thư viện, 01 Nhân viên Văn thư, 01 Nhân viên Kế toán).

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện: 01 Giáo viên Toán

( Chỉ tiêu từng đơn vị xem tại Cổng Thông tin điện tử UBND huyện Kim Thành)

3. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại Phòng Nội vụ huyện Kim Thành hoặc trường có nhu cầu cần tuyển dụng.

- Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 10/8/2022 đến hết ngày 08/9/2022 (Trong giờ hành chính).

4. Nội dung và hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên được thực hiện theo 2 vòng:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên, nhân viên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức tổ chức hoặc có thể hợp đồng với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Đối với tuyển dụng giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức thi viết: Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi 180 phút. Thang điểm: 100 điểm.

- Đối với tuyển dụng giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện tổ chức thi thực hành: Nội dung thi: Người dự thi trực tiếp lên lớp giảng một tiết học ( chương trình lớp 10 hoặc lớp 11) theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định. Thời gian thi 45 phút. Thang điểm: 100 điểm.

5. Thời gian, địa điểm tuyển dụng

- Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển (xong trước ngày 15/9/2022).

- Thi nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2: Nội dung ôn tập (nếu có), địa điểm tổ chức thi sẽ được thông báo cụ thể cho thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 (xong trước ngày 20/9/2022).

Trên đây là Thông báo của Uỷ ban nhân dân huyện Kim Thành về việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành năm 2022./.

Chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng Giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập Ngành giáo dục và đào tạo năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành.
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo về việc chuyển địa điểm trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (23/01/2024)
- Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Thành năm 2023 (27/12/2023)
- Thông báo kết quả thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Thành năm 2023 (26/12/2023)
- Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Thành năm 2023 (15/12/2023)
- Thông báo thí sinh đủ điểu kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Thành năm 2023 (14/12/2023)
- Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành (11/08/2022)
- Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Kim Thành(08/07/2022)
- Thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 (01/06/2022)
- THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 (11/05/2022)
- Bộ nhận diện phù hiệu phương tiện giao thông phục vụ SEA Games 31(04/05/2022)
++ THÔNG BÁO
+ UBND huyện triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Kim Thành năm 2024
+ Bản án thích đáng cho đối tượng sản xuất hàng cấm là pháo nổ
+ Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện tổ chức hội nghị đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn năm 2023
+ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2023
+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND và UBND huyện từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 01 năm 2024
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 228
Hôm nay 1,877
Tháng này: 367,210
Tất cả: 3,895,609
THƯ VIỆN ẢNH