UBND huyện Kim Thành triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2022

Thực hiện Công văn số 3037/LĐTBXH-TE ngày 09/8/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Công văn số 2371/UBND-VP ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022. Ngày 22/8/2022, UBND huyện Kim Thành ban hành Kế hoạch số 2823/KH-UBND về tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện. Nội dung chủ yếu của Kế hoạch gồm:

1. Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em

- UBND huyện lựa chọn xã Kim Liên để tổ chức điểm Tết Trung thu “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi. Các xã, thị trấn còn lại căn cứ điều kiện và 2 tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp, đảm bảo mọi trẻ em đều được quan tâm, được đón Tết Trung thu an toàn, ý nghĩa.

- Các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, quản lý số liệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng (14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định tại Điều 10, Luật Trẻ em), trẻ em nghèo, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt...để tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, vui Tết Trung thu cùng trẻ em; thăm hỏi, tặng quà, học bổng, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo sống trong gia đình kinh tế khó khăn…

- Các ngành, đoàn thể của huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại cộng đồng với hình thức phù hợp,thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và đảm bảo an toàn.

2. Hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội

Tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội qua hệ thống Đài phát thanh từ huyện đến cơ sở; treo khẩu hiệu, tờ rơi, tài liệu truyền thông nhằm nâng nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Huy động sự tham gia của toàn xã hội và bản thân trẻ em trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em theo qui định của Luật trẻ em.

- Tiếp tục tuyên truyền về chủ đề“Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”; Đặc biệt, lên án các hành vi, bạo lực, xâm hại, ngược đãi trẻ em... tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ được tiếp cận với những thông tin phù hợp với trình độ, lứa tuổi, sở thích, nhu cầu nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em. Truyền thông về Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em, dịch vụ miễn cước cuộc gọi - Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (trực 24/7); tuyên truyền, khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi, trò chơi truyền thống, đồ chơi tự làm, đồ chơi rõ nguồn gốc xuất xứ; tuyên truyền cho các bậc cha, mẹ không mua đồ chơi mang tính bạo lực không phù hợp với lứa tuổi trẻ em hoặc chứa chất độc hại nguy hiểm cho trẻ em.

- Đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; đưa tin về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn. –

Biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt nhận đỡ đầu, giúp đỡ, ủng hộ trẻ em sống trong gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em trong học tập, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ để phát triển toàn diện.

3. Huy động nguồn lực xã hội

Đẩy mạnh công tác vận động, huy động các nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... tham gia thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; có các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó 3 khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày…

4. Hoạt động quản lý, kiểm tra

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em; ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định pháp luật việc kinh doanh các văn hóa phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi, chương trình trực tuyến có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

- Nắm bắt tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em, kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em; tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động lôi kéo trẻ em vào các hoạt động múa lân xin tiền, đốt pháo sáng, thả đèn trời gây mất an ninh, an toàn giao thông.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động Tết Trung thu năm 2022 về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Lao động TB&XH huyện) trước ngày 16/9/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội./.


 
 
 
 
 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị số 06/CT- UBND ngày 27/12/2023 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (28/12/2023)
- Công văn về việc tăng cường phối hợp quản lý người nước ngoài tại địa phương (01/08/2023)
- QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Kim Thành (08/05/2023)
- Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (17/04/2023)
- Kim Thành triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 (01/03/2023)
- “Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030” (12/08/2022)
- Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình(12/08/2022)
- Tiêu chí đánh giá và điều kiện xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (08/07/2022)
- Tăng cường tuyên truyền Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31(30/05/2022)
- Tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ(27/05/2022)
++ THÔNG BÁO
+ UBND huyện triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Kim Thành năm 2024
+ Bản án thích đáng cho đối tượng sản xuất hàng cấm là pháo nổ
+ Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện tổ chức hội nghị đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, thị trấn năm 2023
+ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2023
+ Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND và UBND huyện từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 01 năm 2024
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 75
Hôm nay 1,778
Tháng này: 377,564
Tất cả: 3,905,963
THƯ VIỆN ẢNH