Huyện nhà triển khai chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 96 ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Ngày 13/10/2022, UBND huyện Kim Thành ban hành Kế hoạch số 4283/KH-UBND về việc triển khai nội dung chương trình này đến năm 2030 trên địa bàn toàn huyện. Với mục đích nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình góp phần hoàn thiện nhân cách xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình vào nội dung hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…ở địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời có sự giám sát, kiểm tra và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Phát huy vai trò của gia đình nhà trường xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh định hướng giá trị giáo dục thế hệ trẻ góp phần hoàn thiện nhân cách xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình khơi dậy khát vọng cống hiến góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 100% hộ gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp khu chế xuất được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. 100% đơn vị cấp xã hằng tháng có nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình trên hệ thống thông tin cơ sở. Hằng năm 100% học sinh các nhà trường được tham gia sinh hoạt về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Để thực hiện được mục tiêu này các cấp, các ngành cần đổi mới công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của gia đình cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về gia đình xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện chương trình, tài liệu các sản phẩm truyền thông về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình, vai trò của gia đình nhà trường xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng đạo đức lối sống trong gia đình. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình ưu tiên vùng nông thôn trên địa bàn huyện có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và nơi có khu công nghiệp đẩy mạnh xã hội hóa khuyến khích tạo điều kiện để các cá nhân tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia học tập nội dung giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình./.

 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì ATGT” năm 2022 (27/10/2022)
- CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ Ở ĐỘNG VẬT (25/10/2022)
- HU, HĐND, UBND huyện chúc mừng nhân 01 năm ngày thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Kim Thành(22/09/2022)
- Huyện Kim Thành: Chuẩn bị tổng kết 20 năm triển khai Tín dụng chính sách(21/06/2022)
- HỖ TRỢ LÃI SUẤT CÁC KHOẢN VAY TẠI NGÂN HÀNG CSXH(03/06/2022)
- Bảo hiểm xã hội huyện tham gia điểm cầu trực tuyến tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các loại hình bảo hiểm (11/05/2022)
++ THÔNG BÁO
+ HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN KIM THÀNH TỔ CHỨC KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 02/12/2022
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 29/11/2022
+ UBND huyện phối hợp tổ chức chương trình “thắp sáng ước mơ”
+ Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện họp phiên thứ nhất
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 175
Hôm nay 1,359
Tháng này: 193,386
Tất cả: 2,895,964
THƯ VIỆN ẢNH