Kim Thành: Ngành tư pháp phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Hải Dương cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 17/11/2022 về hưởng ứng phong trào thi đua “Hải Dương cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 của ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp cụ thể hoá việc triển khai các nội dung Phong trào thi đua “Hải Dương cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương và của huyện Kim Thành. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Tư pháp để thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh toàn diện, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả Phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của từng năm và cả giai đoạn 2021-2025, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn trên địa bàn huyện Kim Thành gắn Phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

* Đối tượng thi đua: Phòng Tư pháp các huyện và UBND các xã, thị trấn các cơ quan đơn vị liên quan.

* Nội dung phong trào thi đua:

Công tác phổ biến pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành về quan điểm, chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước theo Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương, tỉnh, huyện. Tổ chức kiểm tra tình hình triển khai công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (lồng ghép trong kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm); kiểm tra, thẩm định hồ sơ minh chứng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo lộ trình công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

- Công tác xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản: Tham gia ý kiến, thẩm định đối với 100% các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu; nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; tích cực tham mưu, đề xuất thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, khả thi các chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới và các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến xây dựng nông thôn mới như: Pháp luật về đất đai, môi trường, hôn nhân và gia đình, tôn giáo, dân tộc, bình đẳng giới, chính sách xã hội, quy hoạch phát triển nông thôn, đầu tư, thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục; xây dựng, phát triển làng nghề; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, an ninh quốc phòng, công bằng, an sinh xã hội...

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản QPPL: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Qua công tác này, kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, rào cản về cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, giải phóng sức lao động, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, thu hút các nguồn lực, nhất là nguồn lực của Nhân dân và doanh nghiệp vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.

- Công tác trợ giúp pháp lý: Tiếp tục phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý. Chủ động trợ giúp pháp lý theo đúng quy định pháp luật cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý đối với các xã theo lộ trình nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

- Công tác hành chính - bổ trợ tư pháp: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt việc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký khai sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các việc hộ tịch. Hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tich trên địa bàn huyện Kim Thành theo tiến độ của tỉnh. Đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu: 90% công chức làm công tác hộ tịch được bồi dưỡng về nghiệp vụ hộ tịch; 90% công chức tư pháp (phụ trách công tác chứng thực) được bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng thực./.

Thực hiện: Phòng Tư pháp huyện

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kim Thành: sau hơn 10 ngày, đã có hơn 1.000 người tham gia Đợt 2 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” (15/09/2023)
- Kim Thành phát động Đợt 2 Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” từ ngày 01/9 đến hết 30/9/2023 (05/09/2023)
- UBND huyện Kim Thành ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” năm 2023 (22/08/2023)
- Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản (10/08/2023)
- Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy” (28/07/2023)
- UBND huyện Kim Thành chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Tháng cao điểm các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11(13/10/2022)
- ĐIỂM MỚI TRONG XÂY DỰNG XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT(06/10/2022)
- Huyện Kim Thành: Có gần 1.600 người tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” đợt 2(29/09/2022)
- Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(29/09/2022)
- Kim Thành tổ chức tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(22/09/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 02/10/2023
+ Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 21-22/9/2023
+ Lãnh đạo huyện thăm tặng quà người cao tuổi
+ Tổ chức trao nhà Chữ thập đỏ tại xã Kim Xuyên
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 160
Hôm nay 527
Tháng này: 257,407
Tất cả: 3,626,439
THƯ VIỆN ẢNH