UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngày 13/01/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2023, nhằm triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC); kịp thời nắm bắt tình hình chính sách, pháp luật và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC để có giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác này; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện; không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và tuyên truyền các quy định pháp luật về xử lý VPHC. Chủ động lựa chọn hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật xử lý VPHC. Từ đó, góp phần giảm các vụ việc VPHC, nâng cao chất lượng xử lý vi phạm hành chính.

Rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với pháp luật về xử lý VPHC. Xây dựng kế hoạch, tổ chức, phối hợp tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về xử lý VPHC cho cá nhân có thẩm quyền xử lý và cán bộ, công chức, viên chức tham mưu cho người có thẩm quyền thực hiện việc xử lý VPHC thuộc ngành/lĩnh vực, địa phương được giao quản lý.

Kiểm tra, đánh giá công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC. Thực hiện theo Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương quy định công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ tại một số xã, thị trấn.

Thực hiện báo cáo, thống kê đầy đủ nội dung, số liệu về xử lý VPHC định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

UBND huyện giao cho Phòng pháp huyện giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Các phòng, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực được giao quản lý chủ động tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. UBND các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Nguồn: Phòng Tư pháp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện nhà tiếp tục tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người dân (24/03/2023)
- UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 (21/03/2023)
- UBND huyện ban hành Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022  (10/02/2023)
- Kim Thành đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn (09/02/2023)
- Kim Thành triển khai kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 (03/02/2023)
- UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện công tác Tư pháp năm 2023(17/01/2023)
- Bổ sung nhiều quy định và hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo(11/01/2023)
- Một số Luật có hiệu lực từ 01/01/2023(27/12/2022)
- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện(20/12/2022)
- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện(20/12/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Hội nông dân xã Bình Dân tổ chức thành công Đại Hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2023- 2028
+ Rèn luyện thể dục thể thao là góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
+ Huyện nhà tiếp tục tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người dân
+ Kim Thành tổ chức Hội nghị công bố chỉ số Cải cách hành chính cấp xã năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 21/3/2023
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 115
Hôm nay 244
Tháng này: 359,351
Tất cả: 3,253,920
THƯ VIỆN ẢNH