Huyện nhà triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá nông thôn đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Vừa qua UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo sau khi rà soát 100% số xã đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao; Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo sau khi rà soát 100% số xã đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 64,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (dự kiến 11 xã). Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 17,6% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (dự kiến 03 xã); Về đô thị hóa nông thôn, đối với những xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu có đủ điều kiện nâng cấp lên đô thị, đồng thời nằm trong chương trình phát triển đô thị (Đồng Cẩm, Cộng Hòa...) tiếp tục triển khai, thực hiện xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới Huyện Kim Thành đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2020: Thực hiện rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo sau khi rà soát đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025; từng bước xây dựng huyện NTM nâng cao. Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm.

Kế hoạch cũng đề ra một số giải pháp cụ thể trong việc huy động các nguồn lực tham gia xây dựng NTM; thực hiện lồng ghép Chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác, cùng với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của cấp trên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời cùng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý; đưa chỉ tiêu xây dựng NTM vào chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, việc tổ chức xây dựng nông thôn mới phải thực hiện theo đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh; đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp thường xuyên, hiệu quả và thống nhất của các cấp, các ngành từ huyện đến xã trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025; phù hợp với thực tiễn của địa phương và đảm bảo dân chủ, công khai với sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Xác định người dân là chủ thể trong quá trình thực hiện, tạo sự đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025./.

Thực hiện: Văn Trường

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện nhà triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông 2023- 2024 và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chống úng năm 2023 (12/05/2023)
- UBND huyện xin ý kiến vào Dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao cho 04 xã: Cộng Hòa, Bình Dân, Tam Kỳ, Đại Đức và xã Kim Anh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 (09/05/2023)
- Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện thẩm tra các tiêu chí đối với các xã đăng ký về đích năm 2022(10/04/2023)
- Huyện nhà triển khai Kế hoach thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023(03/04/2023)
- Kim Thành đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới(10/01/2023)
- Huyện Kim Thành chỉ đạo chủ động trong việc lấy nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023(04/01/2023)
- UBND tỉnh Hải Dương ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(27/09/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Kim Thành tổng kết Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023.
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 18,19,20 tháng 9/2023
+ Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9/2023
+ Lãnh đạo huyện Kim Thành dâng hoa kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Chi bộ đảng đầu tiên
+ Huyện nhà tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 108
Hôm nay 745
Tháng này: 280,919
Tất cả: 3,608,347
THƯ VIỆN ẢNH